[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Обсуждение ПДД

Оформление временного талона вместо доверенности! ! ! (по желанию с 05 марта 2009)
Для тех, кто управляет автомобилем по доверенности
- получить временные регистрационные талоны?

Согласно Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок.
Постановление Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 г. N 1388 редакция от 21.03.2008)
пункт 6
ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПДД (см. ниже) ПОЛУЧЕНИЕ ВРТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
"За  письмовою заявою власника транспортного засобу - фізичної особи  про  надання права керування цим транспортним засобом іншій фізичній  особі  (за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу  власника  та цю особу) підрозділом ДАІ видається тимчасовий реєстраційний  талон  на  термін,  зазначений у заяві. При цьому в графі   "особливі   відмітки"  тимчасового  реєстраційного  талона робиться  запис  "Дійсний  до  _______  за наявності свідоцтва про реєстрацію   транспортного   засобу  /технічного  паспорта/  серія ____N________".  Заява  подається  власником  транспортного засобу особисто  або  уповноваженою ним особою."

"По  письменному заявлению владельца транспортного средства - физического лица  о  предоставлении права управления этим транспортным средством другому физическому  лицу  (при условии предъявления документов, которые удостоверяют лицо  владельца  и это лицо) подразделом ГАИ выдается временный регистрационный  талон  на  срок,  отмеченный в заявлении. При этом в графе   "особенные   отметки"  временного  регистрационного  талона делается  запись  "Действительный  к  _______  при наличии свидетельства о регистрации   транспортного   средства /технического  паспорта/  серия ____N________".  Заявление  подается  владельцем  транспортного средства лично  или  уполномоченным им лицом."

С нарушеием действующих правил поступали и поступают все кто управлял автомобилем по доверенности выданной нотариусом, без оформления временных талонов!
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ изменено 05 марта 2009 года

             2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
    2.1. Водій  механічного транспортного засобу повинен мати присобі:
    а) посвідчення  на  право  керування   транспортним   засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення;
    б) реєстраційний   документ   на   транспортний   засіб  (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний  талон),  а  у  разі відсутності  в  транспортному засобі його власника,  крім того, свідоцтво про право спільної власності на цей  транспортний  засіб або реєстраційний чи інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження таким транспортним засобом.


БЫЛО Ст.126 ч.3 КУоАП
Управление транспртными средствами водителями, которые не имеют при себе удостовирения и др. документов на управление. штраф 8,5-17 гривен.

СТАЛО   штраф 425-850 гривен

6. Порядок видачі тимчасових реєстраційних талонів  на транспортні засоби 

  Видача тимчасових реєстраційних талонів на ТЗ проводиться працівниками РЕП ДАІ відповідно до вимог пунктів 6, 15, 21, 22, 32 Правил.
  При видачі тимчасового реєстраційного талона здійснюються дії, передбачені пунктами 3.1 - 3.9, 3.11, 3.17, 3.18 цієї Інструкції. Огляд ТЗ проводиться тільки працівником РЕП ДАІ (крім випадків реєстрації, перереєстрації ТЗ, втрати (викрадення) номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію ТЗ), а при встановленні 
явних ознак зміни, знищення або фальсифікації ідентифікаційних номерів агрегатів - додатково експертом, що має свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної експертної спеціальності і внесений до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян Міністерства юстиції України. 

  6.1. За письмовою заявою власника ТЗ - фізичної особи про надання права керування цим ТЗ іншій фізичній особі (за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу власника та цю особу) працівниками РЕП ДАІ оформляється та видається тимчасовий реєстраційний талон на термін, зазначений у заяві. При цьому в графі "особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до ______ за наявності свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) серії ___ N________". Заява 
подається власником ТЗ особисто або уповноваженою ним особою. 

  6.2. Якщо власник ТЗ передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження вказаним ТЗ іншій фізичній або юридичній особі (особам), то їм за письмовою заявою, поданою ними 
особисто або уповноваженим представником (за винятком випадків, коли в РЕП ДАІ наявна інформація про анулювання таких повноважень), працівниками РЕП ДАІ оформляється і видається тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ. При цьому у графі "особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до ___________ за наявності свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) серії____N___________". Один 
примірник копії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ, долучається працівниками РЕП ДАІ до матеріалів видачі тимчасового реєстраційного талона. 

  6.3. Юридичній особі тимчасовий реєстраційний талон може видаватися за умови, що власник ТЗ передав їй право користування і (або) розпорядження в установленому порядку, на підставі нотаріально посвідченого доручення, договору оренди чи лізингу.  Якщо юридична особа, незалежно від форми власності, або фізична особа - приватний підприємець експлуатує ТЗ з використанням дорожнього листа, тимчасовий реєстраційний талон може не видаватися. 

  6.4. У разі переїзду власника ТЗ для постійного проживання до іншого регіону України, за його письмовим зверненням або уповноваженої ним особи до РЕП ДАІ за попереднім або новим місцем проживання проводиться зняття належного йому ТЗ з обліку, а в РЕП ДАІ за новим місцем проживання здійснюється реєстрація вказаного ТЗ відповідно до вимог пунктів 5.6 та 3.1 - 3.17 цієї Інструкції. 

  6.5. За письмовими зверненнями власників ТЗ або уповноважених ними осіб працівниками РЕП ДАІ відповідно до вимог пункту 4.3 цієї Інструкції, замість втраченого (викраденого) свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), видається тимчасовий реєстраційний талон на термін до трьох місяців.
  У разі втрати тимчасового реєстраційного талона, за письмовим зверненням власника ТЗ (або уповноваженої ним особи), замість нього, працівниками РЕП ДАІ відповідно до вимог пункту 4.3 цієї 
Інструкції видається новий тимчасовий реєстраційний талон на термін до трьох місяців, а після закінчення терміну його дії проводиться його заміна на дублікат свідоцтва про реєстрацію ТЗ. При цьому додатковий огляд ТЗ не проводиться. 

  6.6. Працівниками РЕП ДАІ з урахуванням підстав, викладених у пункті 3.6 цієї Інструкції, за наявності ознак підроблення реєстраційних документів ТЗ (у тому числі виданих відповідними органами іноземних держав) або документів, які підтверджують правомірність придбання ТЗ, при здійсненні реєстрації ТЗ видається 
тимчасовий реєстраційний талон на термін до трьох місяців - на час, потрібний для проведення перевірки обставин придбання ТЗ та встановлення дійсності документів. 

  6.7. У випадку, коли встановлено, що раніше зареєстрований на території України ТЗ розшукується правоохоронними органами іноземних держав, РЕП ДАІ видається тимчасовий реєстраційний талон з обов'язковим зазначенням терміну дії - на 1 рік. При цьому вилучається свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт), а до графи "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки".
  Працівники РЕП ДАІ у встановленому порядку вилучають документи, подані для реєстрації ТЗ, оформляють відповідні документи про цей факт та передають усі матеріали до територіального органу внутрішніх справ для проведення перевірки. Після проведення органом внутрішніх справ повної перевірки зазначеного факту (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку) управліннями Державтоінспекції головних управлінь 
(управлінь) МВС України в АР Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі, на підставі зібраних матеріалів, виноситься аргументований висновок про подальшу експлуатацію ТЗ та проведення його перереєстрації. Власнику такого ТЗ видається нове свідоцтво про реєстрацію ТЗ, до графи "Особливі відмітки" якого вноситься запис: "Розшукується Інтерполом, зняття з обліку дозволено". 

  6.8. Працівниками РЕП ДАІ проводиться тимчасовий облік ТЗ, які прибули з іншого регіону України на термін, що перевищує два місяці. Власникам таких ТЗ, які зобов'язані протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік, за їх письмовим зверненням може видаватися тимчасовий реєстраційний талон, термін дії якого не повинен перевищувати двох років. У графі "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис: "ТЗ поставлений на тимчасовий облік по (вказується місто або область)" та 
зазначається термін його перебування на цій території. Власники таких ТЗ можуть проходити державний технічний огляд за місцем тимчасового обліку цих ТЗ.  З тимчасового обліку транспортні засоби не знімаються. 

  6.9. Факт отримання власником ТЗ або уповноваженою ним особою тимчасового реєстраційного талона підтверджується їх підписами в книзі обліку видачі тимчасових реєстраційних талонів (додаток 12 до цієї Інструкції) або в заяві, зразки яких наведено в додатках 1, 2 до цієї Інструкції, при автоматизованому процесі проведення реєстрації (перереєстрації). 

Временный тех талон, ВРТ, Украина ВУСО

ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВРТ

не забудьте сообщить об этом в свою СК (страховую компанию),

для согласования списка лиц

допущенных к управлению транспортным средством,

и документов на основании котрых это будет происходить ! ! ! !


П О С Т А Н О В А (НА 05.03.09  ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ)

від 11 лютого 2009 р. N 124

ЗМІНИ,

що вносяться до Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п )

     1. У підпункті "б" пункту 2.1 слова "чи тимчасовий реєстраційний талон" замінити словами "або реєстраційний чи інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження таким транспортним засобом".

     2. У пункті 2.2 слова "яка має тимчасовий реєстраційний талон" замінити словами "яка використовує такий транспортний засіб на законних підставах".

     3. Абзац третій підпункту 8.7.3 "е" після слів "червоному сигналі світлофора" доповнити словами "з крайньої правої (лівої) смуги руху".

     4. Доповнити пункт 16.9 абзацом такого змісту:

     "Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву (ліву) смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків."Источник: http://vuso.at.ua
Категория: Обсуждение ПДД | Добавил: vuso (16 Ноября 2008) | Автор: Адмн W
Просмотров: 31430 | Комментарии: 219 | Теги: ПДД | Рейтинг: 4.5/36
Всего комментариев: 2141 2 3 ... 7 8 »
KEKS1997434   (17 Августа 2013 20:59:25)
Здраствуйте! можно ли снять тс имея на руках временный талон выданый на срок действия ген.доверенности. Генералка утеряна!
instalator   (29 Сентября 2011 12:06:28)
Здравствуйте, интерисует такой вопрос собираюсь на следующий год за границу, авто по доверенности, срок доверенности до первого декабря 2012 года, в ней указано что имею право водить авто как на територии Украины так и за рубежем, так понимаю, на основании ее я еще смогу на следующий год выписать времнный техталон-который как мне сказали обезателен, так как наши не выпустят. А как быть у кого вышел срок доверенности, на основании чего выписывать ВТР, что делать новую доверенность?
Максим   (11 Августа 2011 15:40:06)
Скажите пожалуйста когда вступает в силу закон, который отменяет доверенности? Я езжу на авто., которое принадлежит тестю, в страховке указаны мы оба, а доверенность закончилась неделю назад! Как мне быть, есть ли смысл сейчас сново оформлять доверенность? Зарание спасибо!
Сергей   (09 Августа 2011 14:28:24)
В данное время принят и скоро вступает в силу закон, который отменяет доверенности. Какой документ должен оформить владелец ТЗ, чтобы предоставить право управления другому лицу, если ВРТ тоже необязателен?
can_cey   (17 Июля 2011 17:36:27)
Якщо в мене є тимчасовий реестраційний талон на мене та техпаспорт на іншу людину на мотоцикл я можу його продати?
Ксения   (06 Июня 2011 17:22:23)
Добрый день! Подскажите, для того чтобы ещё одно лицо имело право управлять моим автомобилем, что лучше сделать (и проще) доверенность у нотариуса или временный талон?
Валентина   (28 Мая 2011 14:32:04)
Добрый день!У меня на руках бессрочная генералка от 2006г. Техпаспорт выписан на предыдущего хозяина.Я хочу передать право управления своему отцу.Что я долна сделать?Спасибо
саша   (24 Мая 2011 13:34:38)
206 саша (05 Апрель 2011 00:05:04) Ответ: При постановке на учет присутствие автомобиля обязательно, есть возможность осмотра автомобиля в другой области и направление в другое МРЭО акта осмотра (экспертизы), но для этого необходимо согласование данного действия в обоих МРЭО. Что-то сделал не так, извините. Вопрос: Как практически согласовать данное действие в обоих МРЭО?
Ирина   (24 Мая 2011 13:06:57)
А как узнать, по временному талону передается правопользования или право распоряжения?
Может лицо, которое управляет ТС на основании ВРТ передоверить право управления третьему лицу?
Богдан   (13 Апреля 2011 16:41:17)
Если не пройдено ТО мне выдадут ВРТ?? и что дешевле будит сделать ВРТ или доверенность?
Женя   (13 Апреля 2011 13:08:00)
Коллеги! А был ли у кого опыт общения с гайцами по поводу стробоскопов (белый цвет)?
Александр   (12 Апреля 2011 23:04:27)
Здравствуйте
У меня генеральная доверенность от владельца, но адрес в тех талоне и доверенности разный, за время как владелец оформил тех талон и до продажи мне переехал, и прописался, из одного села в соседнее, один район, одна область, нужно ли менять тех талон в таком случае?
При пятой или седьмой проверке документов работниками ГАИ впервые обратили на это внимание и........... пригрозили забрать на штраф площадку.
Андрей   (08 Апреля 2011 17:37:18)
Здравствуйте. Решил оформить на жену временный талон на право управления авто, чтоб не передавать друг другу техпаспорт ( в техпаспорт она вписана). Возможно ли управлять авто имея при себе временный талон и не имея техпаспорт?
саша   (05 Апреля 2011 01:05:04)
Купил машину по доверенности в другой области с ВРТ, т.к. не было бланков тех. пас. Сейчас срок действия ВРТ истек, тех. пас. нету. По доверенности я имею право на: "Реализацию моих прав как собственника т.с. в том числе и в вопросе замены ВРТ на на тех. пас." ?: Смогу ли я получить тех. пас. без машины т. к. далеко гнать?
Стас   (20 Марта 2011 21:20:14)
Владелец доверил авто другому человеку по генералке через нотариуса. Тот у кого генералка доверил мне чезез другого нотариуса, обе доверенности на руках у меня, и техпаспорт тоже. В моей доверенности нет слова "керувати", а в генералке есть! В остальном там два текста похожи друг с другом. У меня чуть не забрали авто на штраф площадку, но меня простили на первый раз! Сказали что меня спасет только ВРТ. И в след раз если его не будет заберут. Это правда? Второму лицу разрешили, а третьему нельзя? В доверенности и в той и другой есть слова "эксплуатация", но как мне объяснил ДПС эксплуатация это одно, а керувати другое!
Сергей   (15 Марта 2011 14:49:41)
Добрый день!Хочу продать свою машину.Машина по генеральной доверенности и я ещё её третий хозяин , то есть я на покупателя не смогу уже оформить генералку?На учете она стоит в другом городе-гнать машину и снимать её с учёта нет у меня времени.Как мне её можно продать ?
Dima   (12 Марта 2011 17:56:04)
Я думаю старый номер двигателя вписан т.к машина ставилась на учет в конце 2009 года. подскажите пожалуйста какие документы нужны для оформления этого?
Богдан   (11 Марта 2011 15:09:27)
Здравствуйте! Я являюсь владельцем своего автомобиля( Не давно с доверенности переоформил на себя )
Вопрос: Нужно ли мне проходить тех., осмотр , для получения тех., талона ?
За ранние спасибо !
Dima   (09 Марта 2011 18:56:46)
Здраствуйте! В связи с поломкой двигателя и дороговизной кап ремонта. я заменил двигатель на другой с эдентичной машины. Старый двигатель отдал на металолом. Нужно ли оформлять замену двигателя в ГАИ и не будет ли проблем в дальнейшем? Заранее спасибо.
олег   (02 Марта 2011 16:49:11)
добрый день.купил б\у авто перерегистрировал на себя теперь стал вопрос о прохождении ТО,нужно ли проходить если у предыдущего владельца ТО пройден до 2012г.,если нужно то могу ли я ездить какое то время на старом талоне о прохождении ТО?
Сергей   (27 Февраля 2011 15:10:39)
Я слышал, что можно ездить по временному регистрационному талону. А для его получения необходима или доверенность или письменное заявление хозяина транспортного средства.
Так вот вопрос, вот в чём:
Можно ли покупая автомобиль, не делая доверенности сделать ВРТ по заявлению старого хозяина и ездить по этому талону?
Всё-таки чем хорош этот талон - ты будешь уверен что автомобиль не в розыске и не с перебитыми номерами.
Жду ответа, тех кто с этим сталкивался. Просто не хотелось бы переплачивать и делать и доверенность и ВРТ.
Зараннее спасибо!
Можно ли проходить ТО на автомобиле, который куплен в другой области(например Донецкой) если в ВРТ записан мой адресс(Луганская обл.)?
*Олег*   (22 Февраля 2011 16:52:19)
Здравствуйте.
Собираюсь взять автомобиль по генеральной доверенности (машина недорогая и мне нужна на 2-3 года). Автомобиль стоит на учете в МРЭО, к которому и я пренадлежу по месту прописки (живем с хозяином в одном населенном пункте).
Вопрос:
- Имеют ли право в МРЭО требовать временную прописку автомобиля при прохождении техосмотра?
- Правильно ли я понял, что при наличии гениральной доверенности, инспектор ДАИ не имеет права наказать за отсутствие временной прописки транспорта?
- В какой документ удобнее внести право управления автомобилем моим сыном, если автомобиль будет преобретен по доверенности (передоверить или вписать в генералку)?
Sasha   (15 Февраля 2011 23:28:52)
Хозяин машины выписал на меня ген доверенность.Могу ли я зделать доверенность на третьего человека,чтобы он смог снять сам ее с учета или продать?
Виталий   (30 Января 2011 21:22:07)
Прочитал на другом портале что нельзя больше вписывать родственников в техпаспорт. Мотивируя тем что там должна быть только служебная информация. Правда ли это?
nikolai   (19 Января 2011 13:20:31)
здравствуйте ! машина зарегистрирована в полейском Р-Н я нахожусь в макаравском р-н .вопрос могу ли я пройти у себя техосмотр????
Наталия   (14 Января 2011 21:22:26)
Недавно меня остановил инспектор ГаИ и выписал штраф за отсутствие ВТ но у меня есть генеральная доверенность. Правомерные ли действия инспектора?
Андрій   (12 Января 2011 02:48:44)
привіт! я хочу придбати авто з іншої області(беру довіреність на 10років) і ще потрібно тимчасовий техталон(для перетину держкордону)- де мені його виробляти?помісцю реестрації авто чи вже всебе?
Борис   (09 Января 2011 16:06:49)
Здравствуйте!Езжу по доверенности на ам,которое предыдущее доверенное лицо поставил на временный учет для прохождения ТО.Могу ли я снять автомобиль с постоянного учета в другом городе,где он зарегистрирован,для продажи,или надо совершать какие то действия в местном МРЭО ?
Семён   (07 Января 2011 14:04:35)
Возможно ли оформить ВРТ на автомобиль с давней регистрацией (1990 г.) и какая примерно сейчас его стоимость и порядок оформления?
Сергей   (05 Января 2011 14:48:39)
Добрый день,случайно остался без тех паспорта на машину,осталась одна генеральная доверенность,могу ли я ездить по ней и могу ли я без хозяина восстановить тех паспорт,и что для этого надо.
1-30 31-60 61-90 ... 181-210 211-214
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]