[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Регистрация (МРЭО)

Временная регистрация автомобилей в Украине
Временные номера Украина ВУСО

МВС України;  Наказ, Інструкція  вiд 10.04.2002  № 335

До одержання відповіді на запит власникові ТЗ  на  термін  до трьох  місяців  може  видаватися  тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки  за  призначенням,  які  відповідають  вимогам  ДСТУ 3650-97  "Дорожній транспорт.  Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови".

     Після надходження  позитивної  відповіді на запит власнику ТЗ видається свідоцтво про реєстрацію ТЗ встановленого зразка.

Контроль за соблюдением сроков регистрации перерегистрации

     3.8. Посадовими особами РЕП ДАІ здійснюється  також  контроль за  дотриманням  власниками  ТЗ  або їх представниками визначеного Правилами ( 1388-98-п ) терміну реєстрації ТЗ.  У  разі  порушення встановлених  термінів  на  вказаних  осіб (фізичних або посадових осіб) складається протокол про адміністративне правопорушення  (за експлуатацію   ТЗ,   не  зареєстрованих  (не  перереєстрованих)  у встановленому  порядку),  який  розглядається  згідно   з   чинним адміністративним законодавством.

     Термін реєстрації може бути продовжено  у  разі  неможливості власника ТЗ (хвороба, відрядження, інші поважні причини) вчасно її здійснити.

  4.3. У разі втрати (викрадення) свідоцтва про  реєстрацію  ТЗ (технічного  паспорта)  посадовими  особами РЕП ДАІ приймаються до розгляду письмові заяви  власників  ТЗ,  зразки  яких  наведено  в додатках 1, 2 до цієї Інструкції. Такі заяви можуть прийматись від осіб,  уповноважених у встановленому порядку  отримувати  дублікат свідоцтва про реєстрацію ТЗ,  за винятком випадків, коли в РЕП ДАІ наявна інформація про анулювання таких повноважень.

     При цьому  виконуються дії,  передбачені пунктами 3.1 - 3.11, 3.13 - 3.17 цієї Інструкції.

     Попередньо до бази  даних АІС "Документ" вноситься інформація про  втрату  (викрадення) свідоцтва про реєстрацію ТЗ  (технічного паспорта), про що на заяві робиться відповідний запис та ставиться підпис  уповноваженої посадової  особи  РЕП ДАІ   із   зазначенням дати та часу внесення інформації до бази даних АІС.

     4.3.1. Заявнику  видається  тимчасовий  реєстраційний   талон терміном  до трьох місяців.  По закінченні терміну дії тимчасового реєстраційного   талона,   за   письмовим   зверненням    власника (уповноваженої  ним  особи)  працівниками РЕП ДАІ проводиться його заміна на свідоцтво про реєстрацію ТЗ.  При цьому додатковий огляд ТЗ  не  проводиться.  До справи видачі свідоцтва про реєстрацію ТЗ долучаються матеріали видачі тимчасового реєстраційного талона  та сам вилучений тимчасовий реєстраційний талон.

     При цьому  працівниками  РЕП  ДАІ  вносяться   корективи   до реєстраційної картки та наявних баз даних.

Снятие и реализация

   5.5. При  знятті  ТЗ з обліку в зв'язку з його відчудженням у свідоцтві  про  реєстрацію  ТЗ,  книзі  знятих  з  обліку  ТЗ   та реєстраційній   картці   робиться   запис:  "Знято  з  обліку  для реалізації в межах  України".  Крім  того,  на  внутрішньому  полі свідоцтва  про реєстрацію ТЗ проставляються відмітки про вилучення (залишення) попередніх  номерних  знаків,  зазначаються  серія  та цифри  номерних  знаків  для  разових  поїздок,  а  також  термін, протягом якого можуть використовуватись номерні знаки для  разових поїздок  (він  не  повинен  перевищувати трьох місяців),  який при необхідності  може  бути  продовжено,  про  що   свідчить   підпис уповноваженої посадової особи та відтиск печатки РЕП ДАІ.

 Смена  места жительства

5.6. При  знятті  ТЗ  з  обліку  в  зв'язку  зі  зміною місця проживання власника (фізичної особи) або  зміною  місцезнаходження (юридичної  особи)  у свідоцтві про реєстрацію ТЗ,  книзі знятих з обліку ТЗ та реєстраційній картці робиться запис:  "Знято з обліку в   зв'язку   зі   зміною   місця   проживання  (реєстрації)".  На внутрішньому полі свідоцтва про реєстрацію ТЗ також проставляються відмітки  про  вилучення  (залишення)  попередніх номерних знаків, зазначаються серія та цифри номерних знаків для разових поїздок, а також  термін,  протягом  якого  можуть  використовуватись номерні знаки для разових  поїздок  (він  не  повинен  перевищувати  трьох місяців).  Крім того,  в книзі знятих з обліку ТЗ та реєстраційній картці проставляється відмітка про місце вибуття ТЗ.

     ТЗ може  бути  знятий  з  обліку  в  РЕП  ДАІ,  як  за місцем попереднього проживання власника (фізичної особи), так і в РЕП ДАІ за новим місцем проживання власника ТЗ. При цьому виконуються дії, передбачені пунктами 5.1, 5.2 цієї Інструкції.

Утрата

  6.5. За письмовими зверненнями власників ТЗ або уповноважених ними осіб працівниками РЕП ДАІ відповідно до вимог пункту 4.3 цієї Інструкції,   замість   втраченого   (викраденого)  свідоцтва  про реєстрацію  ТЗ   (технічного   паспорта),   видається   тимчасовий реєстраційний талон на термін до трьох місяців.

     У разі втрати тимчасового реєстраційного талона, за письмовим зверненням  власника  ТЗ  (або  уповноваженої ним особи),  замість нього,  працівниками РЕП ДАІ відповідно до вимог пункту  4.3  цієї Інструкції  видається  новий  тимчасовий  реєстраційний  талон  на термін до трьох місяців,  а  після  закінчення  терміну  його  дії проводиться  його  заміна на дублікат свідоцтва про реєстрацію ТЗ. При цьому додатковий огляд ТЗ не проводиться.

Подделка

6.6. Працівниками РЕП ДАІ з урахуванням підстав, викладених у пункті   3.6  цієї  Інструкції,  за  наявності  ознак  підроблення реєстраційних документів ТЗ (у  тому  числі  виданих  відповідними органами  іноземних  держав)  або  документів,  які  підтверджують правомірність придбання ТЗ, при здійсненні реєстрації ТЗ видається тимчасовий  реєстраційний  талон  на  термін до трьох місяців - на час,  потрібний для проведення перевірки обставин придбання ТЗ  та встановлення дійсності документів.

Интерпол

6.7. У випадку, коли встановлено, що раніше зареєстрований на території  України  ТЗ   розшукується   правоохоронними   органами іноземних держав, РЕП ДАІ видається тимчасовий реєстраційний талон з обов'язковим зазначенням терміну дії  -  на  1  рік.  При  цьому вилучається свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт),  а до графи  "Особливі  відмітки"  тимчасового   реєстраційного   талона вноситься   запис:   "Розшукується  Інтерполом.  Зняття  з  обліку заборонено до закінчення перевірки".

     Працівники РЕП   ДАІ   у   встановленому   порядку  вилучають документи,  подані  для  реєстрації  ТЗ,   оформляють   відповідні документи   про   цей   факт   та   передають   усі  матеріали  до територіального органу внутрішніх справ для проведення  перевірки.

Після   проведення   органом  внутрішніх  справ  повної  перевірки зазначеного  факту     обов'язковим   інформуванням   ініціатора розшуку)   управліннями   Державтоінспекції   головних   управлінь (управлінь)  МВС  України  в   АР  Крим,  областях,  м.  Києві  та м. Севастополі, на  підставі   зібраних   матеріалів,   виноситься аргументований висновок про подальшу експлуатацію ТЗ та проведення його  перереєстрації.  Власнику такого ТЗ видається нове свідоцтво про реєстрацію ТЗ,  до графи "Особливі відмітки"  якого  вноситься запис: "Розшукується Інтерполом, зняття з обліку дозволено".

Прибывшие 2 месяца

  6.8. Працівниками  РЕП  ДАІ  проводиться тимчасовий облік ТЗ, які прибули з іншого регіону України на термін,  що перевищує  два місяці.  Власникам  таких  ТЗ,  які  зобов'язані  протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік,  за  їх  письмовим  зверненням може  видаватися тимчасовий реєстраційний талон,  термін дії якого не повинен перевищувати двох років.  У графі  "Особливі  відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис:  "ТЗ поставлений на  тимчасовий  облік  по  (вказується  місто  або  область)"   та зазначається  термін  його перебування на цій території.  Власники таких ТЗ можуть проходити  державний  технічний  огляд  за  місцем тимчасового обліку цих ТЗ.     З тимчасового обліку транспортні засоби не знімаються.

на сколько выдаются врвменные номера Украина ВУСО

 Кабінет Міністрів України;  Постанова, Правила  вiд 07.09.1998  № 1388

19. У  разі  коли  власники  транспортних засобів переїхали у зв'язку із зміною місця проживання до іншого регіону -  Автономної Республіки Крим,  області,  мм.  Києва чи Севастополя або придбали транспортні засоби,  зареєстровані в  іншому  регіоні,  підрозділи Державтоінспекції    за    новим   місцем   державної   реєстрації транспортних засобів надсилають за попереднім місцем їх  державної реєстрації запит,   відповідь  на  який  необхідно  дати  протягом 10 днів.

     20. До  одержання  підтвердження,  передбаченого  пунктом  19 цього Порядку,  з місця попередньої державної реєстрації власникам транспортних засобів видаються номерні знаки і не більш як на  три місяці тимчасовий реєстраційний талон.

     Після закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона експлуатація транспортних засобів не допускається.

   29. У  разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої держави,  обов'язковим  є подання до підрозділів Державтоінспекції реєстраційних або прирівняних до них документів  такої  держави  з відміткою про зняття їх з обліку.

     Для державної  реєстрації транспортних засобів,  що ввозяться на митну територію України тимчасово,  у разі переселення громадян на постійне місце проживання,  як спадщина за законом, що відкрита за її межами на користь резидента, обов'язковим також є подання до підрозділів  Державтоінспекції  довідки з посольства (консульства) відповідної країни про проживання власників у цій  країні  та  про дійсність  реєстраційних  або  прирівняних до них документів країн вивезення транспортних засобів.

     30. На період  до  одержання  підрозділами  Державтоінспекції інформації  про  митне  оформлення транспортних засобів власникові видаються номерні знаки і не більш як  на  три  місяці  тимчасовий реєстраційний  талон.  До  реєстраційних  та  облікових документів вносяться відомості  про  заборону  відчуження  і  передачі  права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, які встановлюються митними органами.

      Після закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона експлуатація транспортних засобів не допускається.

47. На  транспортні  засоби,  що доставляються своїм ходом до місця державної реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних підприємств,  торговельних організацій,  з-за кордону,  а також на зняті з обліку транспортні  засоби  видаються  номерні  знаки  для разових поїздок строком на два місяці.

 Источник: http://vuso.at.ua
Категория: Регистрация (МРЭО) | Добавил: vuso (19 Января 2010) | Автор: Админ W
Просмотров: 30865 | Комментарии: 97 | Теги: МРЭО | Рейтинг: 4.6/5
Всего комментариев: 901 2 3 »
Александр   (21 Ноября 2012 13:31:21)
Добрый день! вопрос такой: хочу купить фургон в Италии и поставить на учет (растаможить) в Украине. Снявши с учета машину в Италии, здаются номера и транзитные номера (как в Германии) не существуют, а мне на ней пол Европы проехать надо. Можно ли поставить авто на временный учет в Украине будучи в Италии и проехать по Европе? Может есть другие варианты?
Спасибо
nata   (23 Марта 2012 14:23:13)
Подскажите пожалуйста. Приобрели авто у официального диллера на юр лицо. Оформлять нужно в МРЕО в области. Приехали туда нам отказали, так как не видят растаможки в базе. Прошла неделя. По требованию автосалона уже 2 раза обновляли базу. Нам ответ тот же. Даже отказываются выдавать временный тех паспорт. 10 дней заканчиваются. Сомневаться в том что авто растоможено не приходится. Авто куплена у солидной давно рабортающей фирмы, которая ежедневно продаёт несколько авто. Как дальше поступать? sad
Александр   (22 Февраля 2012 16:30:35)
Доброго дня,подскажите,как можно гражданину Украины,имея загранпаспорт,купить авто в Польше,и приехать на нем в Украину????Заранее благодарен!!!!
Александр   (03 Января 2012 16:04:12)
здраствуйте подскажите я гражданин Укр. купил авто в Польше. вопрос могу ли я ездить на этом авто в Укр. чтоб не растамаживать а поставить на временный учёт
Rollet   (18 Декабря 2011 19:34:18)
Добый день, подскажите плиз, авто стоит на временном учёте (первая регистрация), но срок действия талона закончился ещё в 2007 году и тех.осмотр тоже не проходился с того же времени. Что делать и как??? Заранее спасибо!!!
Сергей   (07 Сентября 2011 19:53:44)
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, такую ситуацию. Хозяин автомобиля снимает ее с учета для продажи. Могу ли я у него взять снятую с учета машину по ген. доверенности и ездить на ней в течении 3х месяцев, а потом переоформить ее? Ведь на сколько я понимаю 10 дней для постановки на учет дается только после составления счет-справки...
Андрей   (31 Августа 2011 13:21:27)
Добрый день!Подскажите пожалуйста , я гражданин Украины ,работаю в Польше,у меня временная прописка Польская,я купил автомобиль ,я вписан в Тех паспорт,страховка,договор купли продажи есть на меня,грин карта есть!Сейчас мне надо приехать обратно в Украину в Киев на 2 года цель командировка!Могу ли я ездить на своем автомобиле на польской регистрации!Если да то какие может надо еще документы?
Олег   (27 Августа 2011 16:23:52)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как лучше поступить,дело в том что я хочу преобрести авто б,у в другой области на снятие и постановку на учёт в данный момент денег нехватает, можно ли оформить генеральную довереность ? а то я слышал их отменили, подскажите как поступить?
Людмила   (15 Августа 2011 22:33:10)
Здравствуйте! Год назад умер мой муж, у которого был мотоцикл "юпитер-5". В даный момент на нем хочет ездить мой зять. Подскажите позжалуста, что нужно сделать: Нужно ли переоформление с умершего в ГАИ, если да, то что нужно иметь при себе? Нужен техосмотр? Страховка? Спасибо.
Артём   (13 Августа 2011 19:06:32)
скажите пожалуйста, я прописан в Киеве, живу в Кривом Роге, хочу купить авто в Киеве, но зарегистрировать хочу в Кривом Роге... Как быть? Регистрация по месту прописки или по месту фактического жительства?
сергей   (10 Августа 2011 01:21:46)
Доброго времени суток.Вопрос:2недели назад приобрел авто по ген.доверенности.Через 5дней вместе с хозяином(бывшим)сняли ее с учета при этом ни куплю-продажу ни справку счет не оформляли.Теперь я хочу продать авто.Будут ли какие то нюансы при продаже и как правильно все оформить.Заранее благодарен.
glock-29   (15 Июля 2011 18:53:35)
Здравствуйте,господа.Дайте урок мудрости.Дальние родственники из Москвы подарили мне авто ВАЗ-2105 выпуска 2004года,с российской постоянной регистрацией.Хочу хоть пару-тройку лет попользоваться подарком,но оформить полностью на себя не могу,т.к. растаможка стоит в 2.5 раза дороже стоимости авто(это нонсенс.являющийся нормой только для Украины).Но,несмотря на это,я был бы готов заплатить,если бы было чем,если бы украинское государство устанавливало адекватные пошлинам,налогам и сборам ПЕНСИИ,но пенсия нищенская.Поэтому прошу,по возможности,подсказать как временно зарегистрировать авто в Украине с обязательством обратного вывоза на максимально возможный срок:оформить,кроме ген. доверенности,договор аренды или что-то еще?Авто продавать не собираюсь,хочу попользоваться несколько лет и возвратить хозяину.Главное,чтобы не выезжать каждые 3 месяца в Россию,а оформить времен.регистрацию на пару лет с возможным продлением.Можно ли что-либо предпринять,чтобы гражданин Украины,хоть на старости лет,смог поездить на ЖИГУЛЯХ!
Андрусенко Инна   (14 Июля 2011 12:55:54)
Скажите пожалуйста. Купили авто поставили на учет, авто с другой области.Нам выдали временный тех. паспорт.
1. Можно по временному тех. паспорту выехать за пределы Украины ? ... и что для этого нужно ?
2. И по закону в какие сроки МРЭО должна выдать постоянный тех. паспорт ?
Спасибо за ответ !!!!!!!!!!
Олег   (04 Июля 2011 01:11:41)
Доброго времени суток!!
Подскажите:езжу по генеральной доверенности+временный тех-паспорт,хочу на авто поставить ГБО, нужно ли переоформлять на себя АВТО (для замены и вписка в тех паспорт ГАЗа)или просто можно вписать во временный тех паспорт???Сколько будет стоить(Ваз 2106)
Заранее очень Вам благодарен!!!!!
Вадим   (24 Июня 2011 22:08:53)
Доброго времени суток! Подскажите как разрулить ситуацию. В луганской обл. был выдан временный ТП, его срок действия заканчитвается 30.06.2011, но в ГАИ отказываются выдавать постоянный техпаспорт... ссылаясь на то, что с фирмы, через которую оформляли нет по указанному адресу. Фирма зарегистрирована в Краматорске, типа действительна и не снята с учета... Официальный отказ не выдают и временный тоже не продляют. Подскажите че делать... Сроки поджимают
наталья   (20 Июня 2011 11:08:48)
добрый день, приехала в Украину на машине с номерами страны Евросоюза, машина оформлена на фирму страны Евросоюза, я являюсь членом правления этой фирмы, и записана в техпаспорт как пользователь, сама же я украинка, сколько времени машина может находится в Украине
Сергейей   (09 Июня 2011 18:05:48)
здравствуйте.Как лучше поступить-переезжаю в другую область, машину покупать снятую с учета, или нет, а потом переоформить по смене жительства? Спасибо...
наталья   (06 Июня 2011 20:08:34)
добрый день. подскажите сколько стоит поставить на временный учет машину мицубиси 2010г.мы Россияне оформили ПМЖ
Александр   (01 Июня 2011 18:33:36)
Добрый день! собираюсь купить новый мотоцикл. Временная регистрация в Киеве, прописал в г.Никополе Днепропетровской области. Подскажите какие шаги предпринимать, в какой последовательности и в каком городе? мотоцикл скорей всего будет покупатся в Киеве. Спасибо
павел попович   (01 Июня 2011 15:55:52)
подскажите, гр. Украины , кот. имеет ПМЖ в Польше пригоняет сюда машину на польских номерах и в МРЭО получает временные укр. номера(белые не транзитные) на 5 лет и тех. паспорт и передает право управления мне по доверенности, утверждая, что с ГАИ проблем не будет, так как доверенность от украинцв к украинцу.
Легальна эта cхема? как перестраховаться в этом случаи?
большое спасибо
Ваня   (01 Июня 2011 04:22:09)
Здравствуйте подскажите я хочу купить машину в Киеве и поставить ее на учет в Крыму хозяин машины имеет ген-доверенность эту машину он снимает с учета и получает красные номера мне он тоже дает ген-доверенность ( вписаны я и моя мама) сколько я могу ездить до постановки на учет?и может ли мама мне выписать справку-счет?а я поставить ее на учет?
игорь   (24 Мая 2011 16:08:24)
Здравствуйте,подскажите пожайлуста.Авто стоит на временной регистрации на красных номерах,если срок их действия просрочен на 3 месяца,без ув. причины,можно ли еще авто поставить на учет в МРЭО и прийдется ли платить при этом какието штрафы?
Виктор   (24 Мая 2011 12:37:43)
Добрый день!
Эксплуатирую автомобиль по доверенности в одном из районов Одесской области, т.е. собственником не являюсь.
В доверенности указано, что я могу представлять интересы владельца в различных инстанциях, в т.ч. в ДАИ
Машина на учёте в Одессе, куда мне ехать более 200 км.
Каким образом можно пройти техосмотр у себя в районом центре?
василий   (23 Мая 2011 15:56:12)
Здравствуйте. Хочу купить авто, но у него не пройден техосмотр на протяжении 2-х лет. Хозяин зарегистрирован в Шаргородском районе Винницкой области, свідоцтво про реєстрацію ТЗ там-же, хозяин по ген. доверенности "продал" машину в Тульчинский р-н Винницкой обл. тимчасовий реєстраційний талон дійсний до 25.07.2011 г. Подскажите как лутше и дешевле "купить по доверенности" или оформить куплю-продажу этого авто, я проживаю вообще в Николаевской области, где необходимо пройти тех. осмотр? какие документы необходимы?
=)))))   (16 Мая 2011 07:43:57)
Спасибо огромно,гно волнует вопрос:Так bash ,узнал у деда ваз2101 он купил по доверенности,чтоб налоги не платить,он сильно (бедный) ,а я покупаю по акт купли продаже,то есть я понял так(Что если у машины к примеру 3 хозяина по гениралке.,то после продаже аннулируется гиниралка и я становлюсь собственником авто,то есть мне не нужно звать к примеру 1 хозяина,который продал по гиниралке 2,а 2 продал 3?Вот суть мне не понятно это,мне говорили так что машину продать,и аннулировать гиниральную довереность нужно звать 1 вого хозяина чтоб аннулировать гиниральную доверенность.
Иван   (12 Мая 2011 16:49:23)
Добрый,день,покупаю машину ваз2101,за 500 зеленых.
Меня интересует пару вопросов.
Сколько мне будет стоит,поставить на учет машину и всякие бумаги страховка.т.д
Как мне избавится от доверенности,хозяин дедушка ВЕДРА,а у него доверенность на 5 лет,и не могу понять!Получается так хозяин снимает машину с учета,и доверенность не будет??
Мне обязательно техосмотр проходить заново или со старым ездить,там тех осмотр до 2012 года
Сколько стоит снять машину с учета?
СТО есть в МЭРЭО??
И самый важный вопрос меня интересует,вот получается приезжаю с хозяином в МРЭО,как вобще правильно загнать на СТО,потом хозяин снимает машину с учета,показывает все бумаги и красные номера и ити к нотариусу,я так понял???
А я вобще нужен когда выдают красные номера или нет??
Я 1 рас буду в МЭРЭО.Так я в плане новичек=(Знакомых нету чтоб помогли.Все один.
Машина немного ушатана,в будущем ставить буду дисковые тормоза(Супорты)
Интересует вопрос как правильно оформить бумаги чтоб будущем не предрались в МЭРЭО.
Натали   (06 Мая 2011 15:27:57)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть возможность купить автомобиль по очень выгодной цене, но проблема состоит в том, что автомобиль находится в другой области с красными номерами и до сих пор не поставлен на учет владельцем. Уже год как он ее купил и все это время автомобиль стоит в гараже в Днепропетровске. Как перегнать машину в данном случае в Киев с Днепропетровска, если договор купли-продажи будет оформлен в Киеве?(Ведь транзитные номера, на сколько я знаю выдает МРЭО либо автосалон где покупаются новые авто)
Заранее спасибо!
Александр   (21 Апреля 2011 11:40:42)
Извеняюсь если повторяюсь.
Имеется автомобиль славута зарегестрированный в луганске купленый по ген. доверенности мною и поставленный на временный учет в харькове, как его лучше оформить в собственность, перерегестрировать и сколько это будет стоить примерно?
И еще вопрос после снятия с учета в Луганске я могу автомобиль подарить например жене, а потом на нее зарегестрирровать автомобиль вписав себя в техпаспорт?
как лучше поступить в моей ситуации?
Ярослав   (15 Апреля 2011 00:00:40)
Доброго времени суток! Извените если повторяюсь, но вроде полностью мой вопрос не затрагивался есчё. Хозяин снял с учёта автомобиль (временные номера). Я купил машину по ген. доверености (В доверенности вписал себя и друга своего).
Верно ли:
а.)У меня не осталось талона техосмотра от прежнего хозяина. То, на протяжении 60 дней (дейстивие временный номеров), ГАИ не будет предираться, что у меня нету талона техосмотра от старых номеров.
Машина покупалась в одной области а пригнал и жуву я в другой.
Заранее спасибо.
дмитрий   (31 Марта 2011 23:27:09)
Подскажыте. Собираюсь купить машину в другом городе. Как оказалось временые номера прострочены у владельца на полтора месеца. Как поступать в такой ситуации и как перегнать авто в свой город+ поставить на учет?
1-30 31-60 61-90
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]