[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Регистрация (МРЭО)

Платные услуги ГАИ (Украина) 2011 год, обновление
АКТУАЛЬНО НА 01.01.2011

№ послуги за переліком 

Найменування послуги Одиниця виміру Вартість послуг (грн.) 
II III IV 
Державний технічний огляд:  За один транспортний засіб   
- автомобілів, автобусів,   12,0 
- мототранспорту та причепів;   8,0 
огляд транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, видачі дозволу на переобладнання або заміни номерного агрегату, оформлення допуску до перевезення небезпечних вантажів:     
- автомобілів, автобусів,   11,0 
- мототранспорту та причепів   7,0 
Оформлення реєстраційних документів і документів на право керування транспортними засобами За оформлення одного комплекту документів 15,0 
Оформлення свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі  За оформлення одного свідоцтва 11,0 
Перевірка із застосуванням діагностичного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів відповідності технічного стану транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху За перевірку одного транспортного засобу 45,0 
Перевірка з видачею екологічної картки двигунів транспортних засобів на вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах Перевірка з видачею картки на один транспортний засіб 15,0 
Оформлення свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів За оформлення одного свідоцтва 39,0 
Проведення оцінки вартості транспортного засобу або номерного вузла та агрегату з видачею відповідних документів  За проведення оцінки одного транспортного засобу 117,0 
Зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках Державтоінспекції: За зберігання одного транспортного засобу   
 - за першу добу;  18,0 
 - за кожну наступну добу  10,0 
22 Виготовлення номерних знаків для транспортних засобів За виготовлення одного комплекту 91,50 
23 Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів  За реєстрацію одного транспортного засобу 12,0 
24 Приймання іспитів з Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (далі - Правила дорожнього руху) та навичок керування транспортними засобами  З одного кандидата за кожний іспит 13,0 
25 Приймання іспитів у водіїв на право керування транспортними засобами з небезпечними вантажами  З одного кандидата за кожний іспит 19,0 
26 Обстеження новостворюваних навчальних закладів з підготовки водіїв на відповідність установленим вимогам та оформлення документів, пов'язаних із здійсненням підготовки водіїв За одне обстеження одного закладу 638,0 
27 Підготовка та видача технічних умов на обладнання технічними засобами регулювання дорожнього руху окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів під час виконання ремонтно-будівельних та інших робіт, крім аварійних За один комплект технічних умов для однієї ділянки 118,0 
28 Надання допомоги в розробленні проектів і схем організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах  За надання допомоги в розробленні одного проекту або схеми 80,0 
29 Перевірка проектної документації на відповідність наданим технічним умовам та нормативно-правовим актам з безпеки дорожнього руху За перевірку одного комплекту документації 175,0 
30 Розроблення технічних умов на:  За розроблення одного комплекту технічних умов на один об'єкт   
- будівництво автокооперативів, автостоянок, пунктів технічного обслуговування транспортних засобів, споруд торговельно-побутового призначення та інших об'єктів дорожньої інфраструктури, установлення рекламних носіїв тощо;   134,0 
- реконструкцію та капітальний ремонт автокооперативів, автостоянок та інших об'єктів дорожньої інфраструктури;  93,0 
- будівництво та реконструкцію автозаправних станцій, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу   155,0 
31 Розроблення комп'ютерних макетів та організація виготовлення інформаційно-вказівних та дорожніх знаків індивідуального проектування відповідно до вимог державних стандартів та технічних умов  За розроблення одного макету 92,0 
32 Підготовка умов та визначення маршрутів руху транспортних засобів для підприємств та власників, діяльність яких пов'язана з перевезенням пасажирів За визначення одного маршруту 324,0 
33 Проведення експертної оцінки технічних умов на перевезення небезпечних вантажів на відповідність правилам, нормам і стандартам забезпечення безпеки дорожнього руху За експертну оцінку одного комплекту технічних умов 95,0 
34 Оформлення та видача дозволів і погоджень на: За видачу одного дозволу (погодження)   
- установлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових і/або світлових сигнальних пристроїв синього або жовтого кольору;   25,0 
- на перевезення великогабаритних, великовагових, небезпечних та спеціальних вантажів  71,0 
35 Надання практичної допомоги з питань приведення матеріально-технічної бази та документації у відповідність до встановлених вимог провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів За надання допомоги одній установі, закладу, організації 513,0 
36 Перевірка відповідності документів, пов'язаних з наданням права на розміщення реклами та рекламних носіїв на транспортних засобах установленим правилам, нормам, стандартам з безпеки дорожнього руху  За перевірку одного комплекту документів або погодження 38,0 
37 Оформлення технічних умов на переобладнання транспортного засобу  За оформлення одного комплекту документів 160,0 
38 Проведення перевірки автомобілів, причепів (виготовлених самостійно) на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам з оформленням відповідних документів За перевірку одного транспортного засобу 90,0 
39 Оформлення дозволу на заміну номерного агрегату транспортного засобу  За оформлення одного дозволу 98,0 
40 Розроблення комп'ютерних макетів та організація виготовлення номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, і касет для номерних знаків:  За розроблення одного макету для одного комплекту номерних знаків   
- 3 символи;  300,0 
- кожний наступний (до 8 символів);  90,0 
- графічний елемент  500,0 
41 Підготовка документів та оформлення висновку про подальшу експлуатацію транспортного засобу, ідентифікаційні номери кузова (рами) якого підроблені або який розшукується правоохоронними органами іноземних держав За оформлення одного висновку 83,0 
42 Надання в користування систем спостереження за рухом транспортних засобів суб'єктам підприємницької діяльності, що перевозять небезпечні вантажі, з метою їх захисту від незаконного заволодіння та запобігання надзвичайним ситуаціям За добу користування системою 96,0 
43 Доставка, зокрема з використанням спеціальних транспортних засобів, затриманих або технічно несправних транспортних засобів до місця зберігання (за 1 км) За доставку одного транспортного засобу 10,0 
44 Проведення перевірки даних (з видачею в разі потреби відповідної довідки) про реєстрацію (перереєстрацію) транспортного засобу або його перебування в розшуку, установлення року виготовлення транспортного засобу, справжності реєстраційних документів, підтвердження факту придбання (митного оформлення) транспортного засобу та надання іншої інформації про транспортний засіб За проведення однієї перевірки одного транспортного засобу 39,0 
45 Проведення перевірки даних про реєстрацію (перереєстрацію) транспортного засобу або його перебування в розшуку, установлення року виготовлення транспортного засобу, справжності реєстраційних документів, підтвердження факту придбання (митного оформлення) транспортного засобу та надання іншої інформації про транспортний засіб з використанням можливостей Національного центрального бюро Інтерполу та обліку правоохоронних органів іноземних держав (з видачею в разі потреби відповідної довідки) За проведення перевірки одного транспортного засобу за одним запитом 49,0 
46 Проведення перевірки даних (з видачею в разі потреби відповідної довідки) про видачу або вилучення посвідчення водія, допуск водія до перевезення небезпечних вантажів, причетність до дорожньо-транспортної пригоди, скоєння порушень Правил дорожнього руху За проведення однієї перевірки щодо однієї особи 39,0 
47 Оформлення документів, пов'язаних з придбанням або реалізацією транспортних засобів та кузовів (рам) За оформлення одного документа 29,0 
48 Реалізація учасникам дорожнього руху продукції Державтоінспекції, перелік якої встановлюється МВС За реалізацію одиниці або комплекту продукції Ціни визначаються відповідно до постанови КМУ від 31.01.92 № 47 
49 Обстеження з виїздом на місце території або окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, на яких планується проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, розміщення об'єктів дорожньої інфраструктури, автокооперативів, споруд дорожнього сервісу, установлення рекламних носіїв тощо За одне обстеження однієї ділянки 177,0 
50 Виїзд на місце стоянки транспортного засобу для проведення його технічного огляду За один транспортний засіб 56,0 
51 Доставка на замовлення реєстраційних документів та номерних знаків за зазначеною замовником адресою За одне замовлення 84,0 
52 Надання навчальним закладам, які здійснюють підготовку водіїв, консультаційної допомоги з питань розроблення документації, створення відповідної навчальної бази, удосконалення підготовки водіїв тощо За надання консультації одному навчальному закладу 248,0 
53 Обстеження підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо відкриття автогосподарств та оформлення необхідних для цього документів За одне обстеження одного підприємства 266,0 
54 Проведення обстеження суб'єктів господарювання щодо можливості їх уповноваження на перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду За одне обстеження одного підприємства 310,0 
57 Видача письмових довідок про розшук транспортних засобів в Україні та державах - учасницях СНД За видачу однієї довідки 13,1 
59 Надання поліграфічних та комп'ютерних послуг під час оформлення реєстраційних документів, посвідчень водія, дозволів та інших документів За надання однієї послуги 24,0 
60 Оформлення та видача довідок про обставини дорожньо-транспортних пригод (крім випадків, передбачених законодавством) За видачу однієї довідки 83,0 
61 Розроблення схеми нанесення кольорографічного пофарбування на транспортні засоби, обов'язкової схеми кріплення спеціальних сигналів та їх погодження За погодження однієї схеми 25,0 
64 Виїзд до торговельних організацій (автосалонів), що здійснюють торгівлю транспортними засобами, з метою надання реєстраційних послуг безпосередньо в приміщеннях таких організацій За реєстрацію одного автомобіля29
  За кожний додатковий автомобіль 10,0 
65 Перевірка відповідності тонування скла автомобілів вимогам стандартів з видачею встановленого документа  За видачу одного документа на один транспортний засіб 47,0 
66 Фотографування або відеозапис місць дорожньо-транспортних пригод, виявлених фактів протиправних дій, пошкоджених транспортних засобів  Фотографування або відеозапис одного місця пригоди або одного ТЗ 62,0 
67 Зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника Зберігання одного комплекту/за одну добу 3,0 
68 Узгодження умов забезпечення безпеки перевезень під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень автобусами За узгодження одного маршруту 97,0 
69 Супроводження патрульним транспортом Державтоінспекції автомобілів, автобусів, інших транспортних засобів та вантажів  Супроводження одного транспортного засобу одним автомобілем супроводу за кожний 1 км 9,0 
93 Маркування автомобілів, установлення технічних пристроїв та систем для забезпечення захисту транспортних засобів від незаконного заволодіння За маркування одного транспортного засобу 77,0 

Актуально на 01.01.2011 года


Источник: http://vuso.at.ua/
Категория: Регистрация (МРЭО) | Добавил: vuso (31 Января 2010) | Автор: Админ W
Просмотров: 40185 | Комментарии: 249 | Теги: ПДД, ГАИ | Рейтинг: 4.0/4
Всего комментариев: 2051 2 3 ... 6 7 »
Сергей   (17 Февраля 2013 13:42:53)
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста сколько будет стоить поставить скутер на учет 150 кубов и возможно ли будет приехать с владельцем так как документы на него и оформить на меня.Или какая цена если вписать и меня в техпаспорт вместе с ним.Заранее спасибо.
Сергей   (03 Мая 2012 17:35:51)
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста авто приобретен по доверенности в Черкасской обл. где и стоит на учете можно-ли снять с учета авто по месту жительства живу в Луганской обл.???
сергей   (30 Апреля 2012 22:10:52)
Здравствуйте подскажите пожалуйста авто куплен по доверенности в полтавской обл где и стоит на учете можно ли снять авто с учета по месту жительства живу в луганской обл???
2108   (26 Февраля 2012 11:43:40)
Привет скоко будет стоит переоформлення ваз 2108 1888г если я его хочу себе купить?
likbezz   (12 Декабря 2011 00:44:47)
Здравствуйте есть документы AUDI 100 1990 года выпуска хочу сделать замену кузова мне сказали можно менять даже на А 6 хотелось знать до какого года выпуска и во сколько обойдется замена
вавилон   (10 Декабря 2011 23:44:10)
прив . у меня 2106 84 гв 1.6 л. купил за 7 тыщ скока стоит перерегистрация.
ааооее   (11 Октября 2011 00:57:28)
здрасте! мот husqvarna 610 sm 2009 года за 5500$ сколько будет стоить поставить на учет?
Ольга   (29 Сентября 2011 21:39:21)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость постановки на учёт хундай акцент новый (2011г) стоимостью 127300 грн. обьем 1.4
Anton   (27 Сентября 2011 17:00:01)
подскажите сколько стоит снять и сново поставить (полность все расходы) на учёт Peugeot 605 3 литра 1993 года киевская регистрация
mkostil   (25 Сентября 2011 19:38:15)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сколько будет стоять снять с учета, а потом поставить в другом городе на учёт, Чери Амулет цена 48000 грн..
Юра   (25 Сентября 2011 17:06:57)
Здравствуйте подскажите пожалуйста сколько стоить поставить на учёт Fiat Doblo 1.9 2004г.в. и в течении скольки дней я должин поставить его на учёт?
Артьом   (17 Сентября 2011 12:41:34)
здравствуйте подскажите сколько будет стоить снять с учета Opel omega mv6 2.5 л 1995(или BMW 318 1998гв) и поставить потом? заранее спасибо
Izgou   (16 Сентября 2011 18:09:16)
Сколько будет стоить переоформление Mitsubishi Galant 1988 года 1.8 обьём... Цены я даже и незнаю так как я её не покупал!) Давно стояла решил зделать и переоформить на себя.
jakutchenko   (07 Сентября 2011 00:34:46)
Хундай Акцент 128800грн. оформление Гаи 4407грн.
Александр   (30 Августа 2011 23:10:01)
Подскажите пожалуйста, сколько стоит снять с учета, и какая сумма поставить на учет в МРЭО ВАЗ 2108 1.3л 1988г Стоимость 18000грн
Евгений   (30 Августа 2011 19:37:38)
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить переоформление техпаспорта, после перекраски (с белого в чёрный цвет) и что для этого нужно? (жигули 21043)
Спасибо за ответ!
jakutchenko   (30 Августа 2011 18:41:30)
Добрый день. Подскажите где можно прочесть процедуру регистрации нового авто из салона.???
Юриксс   (30 Августа 2011 16:18:02)
Сколько будет стоить регистрация и выдача номерного знака на новый легковой прицеп грузоподемностю до 750 кг.
Кирилл   (30 Августа 2011 02:25:05)
Здравствуйте! По условиям соглашения с покупателем я оплачиваю все расходы на снятие, а затем и на постановку на учет. Авто Audi-A6, 1995 г., объем - 2,6 л. Машина с киевской регистрацией, а продаваться будет в другой области. В связи с этим такие вопросы: 1). Во сколько обойдется снятие, 2). Во сколько обойдется постановка на учет, 3). Какие документы нужны для снятия, 4). Какие документы нужны для постановки на учет, 5). Можно ли снять с учета без заезда машины в МРЭО, т.к. в настоящее время она находится у покупателя в другой области, 6). Правильно ли я понимаю, что сняв с учета я должен получить транзитные номера, затем приехать к покупателю и закончить переоформление в его МРЭО? Заранее благодарю за ответы на такое количество вопросов.
alex87   (29 Августа 2011 11:58:29)
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько будет стоить снять с учёта Toyota Camry 95 года объемом в 2.2 л, и поставить на учет на другое лицо.
Цена авто 7000$

450$ снять, 500$ поставить
ariph   (25 Августа 2011 14:02:51)
Здравствуйте. Сколько будет стоит переоформление на себя дэу ланоса 1,5, стоимость авто б.у около 7тыс.дол.. зарангее благодарю.
игорь   (25 Августа 2011 10:16:11)
здраствуйте!!!!подскажите какие меры надо принять если потерял документы и права на авто
Константин   (24 Августа 2011 18:01:47)
Можно ли узнать в какую суму обойдется переоформление Renault Clio 2000 1.4 стоимость 5000 $. На Украине уже стола на учете !!!! Зарание благодарин !!!
Андрей   (15 Августа 2011 20:37:10)
Здравствуйте.подскажите стоимость постановки на учет скутера 150куб цена 5000гр,регистрация не первая.
Павел   (14 Августа 2011 17:38:51)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста сколько будет примерно стоить постановка и вся вообщем процедура до получения всего на руки Skymoto Bravo (мото/скутер) обьем 260, новый (2011 год), 14000 гривен и необходимо ли ГО ? Зарание благодарю.
Александр   (13 Августа 2011 14:26:12)
Подскажите сколько стоит поставить на учёт BMW 745 2004 г, включая все сборы?Зарание спасибо!
Artemon   (13 Августа 2011 04:04:55)
Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить оформление нового авто Chevrolet Cruze 1.6 2011г(стоимость 152000) Заранее спасибо!!!
Женя   (12 Августа 2011 23:08:48)
добрый вечер, я купляю ваз 2107 1991 г. 1,5л, в скоко денег мне обойдется переоформление авто на себя. За ответ спасибо
Саша   (11 Августа 2011 19:40:21)
здравствуйте подскажите сколько будет стоить снять с учета ваз2101 1977гв и поставить потом? заранее спасибо
Лада   (11 Августа 2011 10:37:50)
Скажите, а нужно ли проходить ТО при регистрации нового авто (из салона)?
1-30 31-60 61-90 ... 151-180 181-204
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]