[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Регистрация (МРЭО)

Изменения по налогам и товарной бирже

Документ 2275-17, редакцiя вiд 20.05.2010, чинний

Закон   України  

Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України

 Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 1. Частину другу статті 259 Кодексу законів про працю України ( 322-08  )  (Відомості Верховної Ради УРСР,  1971 р.,  додаток до N 50, ст. 375) викласти у такій редакції:

"Центральні органи виконавчої влади  здійснюють  контроль  за додержанням законодавства про працю на підприємствах,  в установах і   організаціях,   що   перебувають    у    їх    функціональному підпорядкуванні,  крім  органів  державної податкової служби,  які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати  такий  контроль на всіх підприємствах,  в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування".

2. Статтю 15 Закону України "Про товарну біржу" (  1956-12  ) (Відомості Верховної  Ради  України,  1992  р.,  N  10,  ст.  139; 1993 р., N 11, ст. 83; 2003 р., N 30, ст. 247) доповнити частинами шостою - дев'ятою такого змісту: 

     "Не можуть  бути предметом біржової торгівлі речі,  визначені індивідуальними ознаками,  якщо вони не продаються  як  партія,  а також  будь-які вживані товари,  включаючи транспортні засоби,  та капітальні активи.  Таке обмеження не поширюється  на  майно,  яке відчужується  з  податкової застави,  а також майно,  конфісковане відповідно до закону.

Для цілей цього Закону:

партією товару вважається визначена кількість (але  не  менше двох  одиниць)  однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених,  відвантажених  або  отриманих  одночасно   за   одним товарно-супровідним документом;

уживаними товарами вважаються товари,  що були у користуванні не  менше  року,  транспортні  засоби,  які  не   підпадають   під визначення нового транспортного засобу згідно із законом,  а також будь-який капітальний актив,  що був прийнятий в  експлуатацію  до його продажу.

Новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб - той,  що вперше реєструється в Україні та має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів;

б) судно - те, що вперше реєструється в Україні та пройшло не більше  100  годин  після  першого   введення   такого   судна   в експлуатацію;

в) літальний апарат - той,  що вперше реєструється в  Україні та має налітний час до такої реєстрації,  що не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію.  Налітним  вважається  час,

який  розраховується  від  блок-часу  зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення.

Визначення капітального  активу  (факт   прийняття   його   в експлуатацію),  а  також визначення однорідних товарів містяться у Законі України   "Про    оподаткування    прибутку    підприємств"

( 334/94-ВР ).

== СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ==

 

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 20 травня 2010 року  N 2275-VI

 

Номер,дата реєстрації:  6337 від 26.04.2010

Номер, дата акту           2275-VI  від 20.05.2010

Сесія реєстрації:             6 сесія VI скликання

Суб'єкт законодавчої ініціативи:           Кабінет Міністрів України

Ініціатор(и) законопроекту:   

Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України

Головний комітет:        Комітет з питань податкової та митної політики

Верховна Рада України;  Закон  вiд 20.05.2010  № 2275-VI

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Стан документа: Чинний

Системний номер: 2275-17

Прийняття вiд 20.05.2010

Проект вiд 26.04.2010 № 6337 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оподаткування)"

Iсторiя документа

20.05.2010 - Прийняття

 

16.06.2010 - Набрання чинності


таким образом статья 15 указанного выше закона в настоящее время выглядит следующим образом: 


Стаття 15. Біржові операції

Біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов:
а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;
б) якщо її учасниками є члени біржі;
в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.

Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України.
{ Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2932-XII ( 2932-12 ) від 26.01.93, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }

Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.

Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам.

Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до закону.
{ Статтю 15 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }

Для цілей цього Закону:

партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровідним документом;

уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом, а також будь-який капітальний актив, що був прийнятий в експлуатацію до його продажу.
{ Статтю 15 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }

Новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні та має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів;

б) судно - те, що вперше реєструється в Україні та пройшло не більше 100 годин після першого введення такого судна в експлуатацію;

в) літальний апарат - той, що вперше реєструється в Україні та має налітний час до такої реєстрації, що не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітним вважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення.
{ Статтю 15 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }

Визначення капітального активу (факт прийняття його в експлуатацію), а також визначення однорідних товарів містяться у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
{ Статтю 15 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }

Целью внесенных изменений является заставить граждан соблюдать 
 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про податок з доходів фізичних осіб

Стаття 12. Оподаткування операцій з продажу або обміну об'єкта рухомого майна 

  12.1. Дохід платника податку від продажу об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону. 

 
12.2. Як виняток із пункту 12.1 цієї статті при продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості такого об'єкта рухомого майна за умови сплати (перерахування) ним суми державного мита до бюджету або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення. ( Абзац перший пункту 12.2 статті 12 в редакції Закону N 3378-IV ( 3378-15 ) від 19.01.2006 ) 

  Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного із зазначених об'єктів, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.

  Зазначені операції відображуються в реєстрі об'єктів рухомого майна.
( Пункт 12.2 статті 12 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 

  12.3. Якщо об'єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента, то така особа вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу. 

  12.4. Якщо один об'єкт рухомого майна обмінюється на інший об'єкт рухомого майна, то кожна із сторін договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, що визначається шляхом застосування 
ставки податку, визначеної пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, до вартості майна, розрахованої за звичайними цінами, яке відчужується кожною із сторін. 

  12.5. Податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об'єктів рухомого майна в порядку, передбаченому в статті 12 цього Закону, є нотаріус, який посвідчує відповідний договір або дійсність підписів сторін угоди за наявності документа про сплату податку сторонами договору. 

  Для оформлення договору платник податку зобов'язаний здійснити дії щодо сплати податку з доходу від операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, а нотаріус - дії щодо подання інформації податковому органу в порядку, передбаченому в пункті 11.3 статті 11 цього Закону.
( Пункт 12.5 статті 12 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 

ст. 7 данного Закона украины

Стаття 7. Ставка податку 

 7.1. Ставка податку становить 15 відсотків від об'єкта оподаткування, крім випадків, визначених у пунктах 7.2-7.4 цієї статті.

{ Пункт 7.1 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1564-VI ( 1564-17 ) від 25.06.2009 } 

  7.2. Ставка податку становить 5 відсотків від об'єкта оподаткування, нарахованого податковим агентом як: 

  процент на поточний або депозитний (вкладний) банківськийрахунок (у тому числі картковий рахунок); 

  процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; 

  процент на вклад (внесок) до кредитної спілки, створеної відповідно до закону; 

  інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону; 

  дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю, відповідно до закону; 

  дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю; ( Пункт 7.2 статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

  дохід, який виплачується управителем фонду фінансування будівництва; ( Пункт 7.2 статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

  дохід учасника фонду банківського управління; ( Пункт 7.2 статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

  в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього Закону.
( Пункт 7.2 статті 7 в редакції Закону N 1958-IV ( 1958-15 ) від 01.07.2004 ) 

  7.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті, від об'єкта оподаткування, нарахованого як виграш чи приз (крім у державну лотерею у грошовому виразі) на користь резидентів або нерезидентів, та від будь-яких інших доходів, нарахованих на користь нерезидентів - фізичних осіб, за винятком доходів, визначених у підпункті 9.11.3 пункту 9.11 статті 9 цього Закону. ( Пункт 7.3 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1958-IV ( 1958-15 ) від 
01.07.2004 )

  7.4. Ставка податку становить 10 відсотків від об'єкта оподаткування з доходів шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах ( 36-2003-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України.Источник: http://vuso.at.ua
Категория: Регистрация (МРЭО) | Добавил: vuso (22 Июня 2010) | Автор: Админ W
Просмотров: 2772 | Комментарии: 2 | Теги: МРЭО | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 2
Костя   (14 Марта 2011 01:04:43)
Здраствуйте. В конце февраля купил старый автомобиль через биржу, выписали справку-счёт. Будут ли проблемы с ГАИ при постановке автомобиля на учёт?
Алексей   (07 Июля 2010 12:57:09)
.......Целью внесенных изменений является заставить граждан соблюдать
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про податок з доходів фізичних осіб

какой доход??!!! купил авто на зароботанные и налогооблаженные деньги, через год-два продал- дешевле...т.е. дохода НЕТ!!!
данный закон "заточили" под (для) нотариусов и ВААИД , т.к. всё проплачено...
теперь имеем следующее: если хочешь продать авто по честному, то оценка(100-250ргн)+ налог(5+1 или 15%от оценочной(!) стоимости)+ договор купли продажи у нотариуса (1000-1500 грн) = авто стоимостью 5000$-за переофомление придется заплатить 150-200$ (оценка,нотариус) +750$(15%налог) или 300$(1+5% госпошлина(если сможете доказать что продаете 1 раз в год))....а в гос.бюджет всего1%.. УРОДЫ, а о людях когда будете думать!!!!!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]