[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Регистрация (МРЭО)

Инструкция о регистрации, перерегсирации и учете транспортных средств 2011 года Часть 3

Часть 3 

часть 1, часть 2

9.10. Перереєстрація ТЗ, які є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) та нотаріально посвідчених: актів приймання-передачі ТЗ за формою згідно з додатком 2 до Порядку ( 1388-98-п ), копій рішення товариства про згоду прийняти такі ТЗ, виписки з розділу статуту юридичної особи відносно внесення цих ТЗ до статутного фонду товариства.


9.11. На ТЗ, що ввозяться на митну територію України тимчасово, у разі переселення громадян на постійне місце проживання, як спадщина за законом, що відкрита за її межами на користь резидента, видається тимчасовий реєстраційний талон відповідно до вимог пункту 30 Порядку ( 1388-98-п ) до отримання довідки про дійсність його проживання в країні вивезення ТЗ та дійсність реєстраційних або прирівняних до них документів країни вивезення ТЗ.
Для отримання зазначеної довідки (інформації) управліннями (відділами) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі направляється відповідний запит до правоохоронних органів країни вивезення ТЗ через підрозділи Укрбюро Інтерполу в Україні з обов'язковою реєстрацією запиту та відповіді.
При цьому до запиту в обов'язковому порядку додається копія реєстраційних або прирівняних до них документів країни вивезення ТЗ та зазначається, які відомості повинні міститися у довідці (інформації): прізвище, ім'я, по батькові власника ТЗ, місце його проживання за кордоном, час проживання (зазначається дата з якої по яку проживав), інформація про ТЗ (марка, модель, ідентифікаційний номер, рік виготовлення), дата, з якої ТЗ перебував у власності особи, що здійснює його реєстрацію в Україні, та на підставі яких документів (зазначається серія та номер реєстраційних або прирівняних до них документів країн вивезення транспортних засобів).

10. Одержання, облік, зберігання та витрачання бланків реєстраційних документів, талонів про проходження державного технічного огляду та номерних знаків

  10.1. Бланки свідоцтв про реєстрацію ТЗ, тимчасових реєстраційних талонів, посвідчень водія, талонів до посвідчення водія, тимчасових талонів на право керування ТЗ, а також талонів про проходження державного технічного огляду (далі - бланки ДАІ) є документами суворого обліку. Відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93 N 98/118/740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217, вони виготовляються друкарським способом, з нумерацією. Підрозділами ДАІ забезпечується облік їх одержання, зберігання та використання як бланків суворого обліку, а також установлюється контроль за оформленням та витрачанням бланків ДАІ.

10.2. Контроль за прийняттям, обліком, зберіганням, витрачанням бланків ДАІ і номерних знаків покладається на начальників РЕП ДАІ і осіб, які безпосередньо виконують функції прийняття, обліку, зберігання і витрачання бланків ДАІ і номерних знаків та призначаються начальниками управлінь (відділів) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

10.3. Бланки ДАІ повинні зберігатися в металевих шафах (сейфах) на спеціальних складах (у коморах). Приміщення для зберігання бланків ДАІ і номерних знаків мають бути сухими, ізольованими (без вікон), обладнаними охоронною та протипожежною сигналізаціями, надійно замикатися. Доступ сторонніх осіб у ці приміщення забороняється.

10.4. Для приймання бланків ДАІ і номерних знаків, що надходять від виготовлювачів, начальник управління (відділу) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створює відповідну комісію в кількості не менше трьох осіб.
Під час приймання бланків ДАІ і номерних знаків комісія:
а) перевіряє зовнішній стан, цілісність упаковки, наявність пломб, пакувальних листів, відомості наклеєного пакувального листа;
б) розкриває упаковку, перевіряє відповідність кількості, серії і нумерації бланків ДАІ і номерних знаків, що надійшли, кількості, серії і нумерації, вказаним у накладних (пакувальних листах) підприємства - виробника (відправника).
Про прийняття бланків ДАІ і номерних знаків складається акт приймання бланків ДАІ (номерних знаків) від підприємства - виробника (додаток 17) у чотирьох примірниках, один з яких надсилається виробнику (відправнику) для підтвердження одержання бланків ДАІ, номерних знаків, другий - до Департаменту ресурсного забезпечення МВС, третій - зберігається у справах управління (відділу) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а четвертий - у справах РЕП ДАІ.

10.5. Якщо виявлено нестачу (надлишок), браковані бланки ДАІ або номерні знаки, то акти приймання бланків ДАІ (номерних знаків) від підприємства-виробника надсилаються тим самим адресатам, що зазначені в пункті 10.4 глави 10 цієї Інструкції, але виробнику (відправнику), крім того, додаються оригінали накладних, пакувальних листів, пломб або сургучевих печаток від пакувальних місць, у яких виявлена недостача (надлишок) або бракована продукція, а також повідомляється про цілісність упаковки при її одержанні.
РЕП ДАІ одержують бланки ДАІ і номерні знаки за накладними від управлінь (відділів) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі заявки і доручення на отримання.

10.6. Відомості про прийняті РЕП ДАІ бланки ДАІ і номерні знаки не пізніше трьох днів з моменту їх надходження заносяться до книги обліку надходження і витрачання бланків ДАІ та номерних знаків (додаток 18).

10.7. Підставою для запису до книги обліку надходження і витрачання бланків ДАІ та номерних знаків є накладні і акти приймання бланків ДАІ (номерних знаків) від підприємства - виробника (для РЕП ДАІ - накладні, що видаються управліннями (відділами) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі). Залишки бланків ДАІ і номерних знаків підраховуються після кожного надходження до РЕП ДАІ бланків ДАІ і номерних знаків. Видача бланків ДАІ і номерних знаків проводиться під звіт працівникам РЕП ДАІ для повсякденного використання в порядку зростання цифрових номерів.
Категорично забороняється проставляти на незаповнених бланках ДАІ печатки і підписи працівника РЕП ДАІ, а також передавати такі бланки власникам транспортних засобів.

10.8. Облік витрачання номерних знаків, свідоцтв про реєстрацію ТЗ (тимчасових реєстраційних талонів) ведеться у книгах обліку реєстрації ТЗ (видачі тимчасових реєстраційних талонів), у яких серії і номери виданих свідоцтв про реєстрацію ТЗ (тимчасових реєстраційних талонів) та номерних знаків записуються за порядком зростання цифрових номерів.
Записи в книгах здійснюються чорнилом (кульковою ручкою). Усі реквізити книг обліку та видачі заповнюються розбірливо. Допущені помилки виправляються шляхом закреслення помилкового запису і внесення нового, який підтверджується підписом особи, що зробила виправлення. Книги можуть роздруковуватись з використанням комп'ютерної техніки.

10.9. Бланки ДАІ, що зіпсовані при заповненні, знищуються під час чергової ревізії способом, який унеможливлює їх повторне використання, про що складаються акт про знищення зіпсованих (анульованих) бланків ДАІ або вилучених номерних знаків (додаток 19), які зберігаються в справах РЕП ДАІ.

10.10. Документи, на підставі яких проведені реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку ТЗ, видача або заміна номерних знаків, свідоцтв про реєстрацію ТЗ (тимчасових реєстраційних талонів), зшиваються в окремі справи відповідно до записів у книгах обліку і зберігаються в установленому порядку.
Свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічні паспорти), тимчасові реєстраційні талони, довідки-рахунки, акти приймання-передачі ТЗ, договори купівлі-продажу, біржові угоди, інші документи, що підтверджують правомірність придбання ТЗ, підшиваються до справи і гасяться штампом "Анульовано", а свідоцтва про реєстрацію ТЗ на пластиковій основі гасяться шляхом проколів, що унеможливлює їх подальше використання.
Термін зберігання книг обліку реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку ТЗ, надходження та витрачання бланків суворого обліку і номерних знаків - 60 років після їх закінчення. Книги обліку тимчасових реєстраційних талонів, свідоцтв про реєстрацію ТЗ (оформлених для тимчасових поїздок за кордон), реєстраційних карток на вибракувані ТЗ, а також ТЗ, які вибули за межі зони обслуговування РЕП ДАІ, - 5 років.

10.11. Книги обліку і справи з документами, на підставі яких проведені реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку ТЗ, інші дії РЕП ДАІ, пов'язані з реєстрацією ТЗ, пронумеровуються, прошнуровуються і завіряються підписом керівника (виконуючого обов'язки) та скріплюються печаткою РЕП ДАІ. Нумерація книг обліку проводиться відповідно до номенклатури справ канцелярії управління (відділу) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Після оформлення справи керівник РЕП ДАІ перевіряє правильність її оформлення та завіряє підписом (із зазначенням П.І.Б., дати та часу проведення перевірки).

10.12. Після закінчення встановленого Інструкцією терміну зберігання документи, які стали підставою для проведення першої реєстрації в Україні ТЗ, передаються Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС на підставі відповідного запиту та акта приймання-передачі ДНДЕКЦ МВС документів, які стали підставою для проведення першої реєстрації в Україні ТЗ (додаток 20).

Начальник Департаменту  Державтоінспекції МВС генерал-майор міліції В.М.Лозовий Источник: http://vuso.at.ua/
Категория: Регистрация (МРЭО) | Добавил: vuso (13 Февраля 2011) | Автор: Админ W
Просмотров: 5637 | Комментарии: 15 | Теги: ГАИ, 2011, МРЭО, снятия с учета автомобилей, правила регстрации | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 13
ibm1   (02 Марта 2013 21:43:39)
добрый день.приобрел машину по доверенности год назад. "Утратил" тех.паспорт. Можно ли восстановить тех.паспорт в мариуполе а не ехать в закарпатье
cvi   (10 Марта 2012 19:23:18)
Здраствуйте.При покупки автомобильного прицепа нам не дали транзитных номеров ( и не знаем должны ли они их давать). А при транспортировке домой нас остановили ГАИ и выписали штраф за отсутствие номеров на прицепе. Правильно ли нас оштрафовали?
володимир   (02 Января 2012 14:31:48)
Скажіть скільки буде коштувати змінити тимчасові номера на звичайні білі?
Вениамин   (15 Декабря 2011 23:39:39)
Здравствуйте! Покупаем с женой машину, но у жены нету прав водителя, а у меня есть. Можно ли жену сделать владельцем машины, но в тоже время я имел право управления.
vovchik700   (23 Июня 2011 22:26:15)
Здравствуйте. Купил машину по доверенности, кинулся снимать с учета, а там висят штрафы бывшего хозяина этой машины и штрафы которые он нахватал на другой машине, которую купил по доверке.При снятии с учета в МРЭО сказали надо платить все штрафы. Скажите имеют ли они право заставлять платить чужые штрафы.
Владмир   (22 Июня 2011 21:35:45)
Здравствуйте. Купил машину по доверенности, кинулся снимать с учета, а там висят штрафы бывшего хозяина этой машины и штрафы которые он нахватал на другой машине, которую купил по доверке.При снятии с учета в МРЭО сказали надо платить все штрафы. Скажите имеют ли они право заставлять платить чужые штрафы.
Александр   (16 Мая 2011 18:47:57)
Добрый день. Год назад купил машину по ген. доверенности (вписано 2 человека), сейчас решил переоформить ее на себя. Поехал в другой город с номерами и документами на поезде и снял ее с учета. Мне вернули тех. паспорт с обрезанным уголком и Учетную карточку (о снятии с учета) НО ТРАНЗИТНЫЕ номера НЕ ВЫДАЛИ, мотивируя это тем, что я без машины приехал.
Вопрос: Не возникнет у меня проблем с постановкой на учет без транзитных номеров?
Александр   (12 Мая 2011 19:29:11)
Добрый вечер,
подскажите пожалуйста порядок регистрации ТС для иностранных представительств.
Наша компания хочет пригнать технику для работы в Донецкой области. В тоже время офис находится в Киеве.
Мы бы хотели привезти технику по ж.д. непосредственно в Донецк и там же её растаможить ибо гнать её в Киев - лишние 700-720 км..
Можно ли каким-то образом получить в Донецком ДАИ, скажем, акт осмотра и предъявить его в Киевском ДАИ для получения регистрации и тех талона?
Нужно ли будет делать временную регистрацию в Донецкой области?

Заранее благодарю

Александр   (11 Мая 2011 17:50:12)
Добрый день! Подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость переоформления авто 98г. vw golf-4 1.6. И сколько можно ездить на транзитных (красных) номерах. В законе 3 месяца, в мне написали в тех. паспорте 2 месяца. Спасибо.
Александр   (11 Мая 2011 09:12:27)
Подскажите пожалуйста,сколько можно ездить на красных номерах. Два или три месяца?Спасибо
Vasiliy   (14 Апреля 2011 21:49:34)
Здравствуйте. Собираюсь съездить в Россию, недели на две, о получении временного талона я в курсе, но слышал, что можно получить дополнительный постоянный техпаспорт на мое имя, (как бы на правах совместного пользования) в настоящее время машина зарегистрирована на жену, а я вписан в техпаспорт, Спасибо.
натали   (09 Марта 2011 17:10:57)
Здравствуйте. Изменился адрес прописки (переехали из одного района города в другой) и закончена выплата кредита. Необходимо ли менять техпаспорт авто? Какие документы и ориентировочная стоимость.
dima115   (22 Февраля 2011 01:51:55)
Здравствуйте,купил машину в другом городе,поставил на учет,дали временный талон,прошло 3 месяца,пришел получать постоянный талон-сказали машину на осмотр и оплатить 460гр-это в г Керчи,почему такая сумма?
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]