[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Регистрация (МРЭО)

Инструкция о регистрации, перерегсирации и учете транспортных средств 2011 года Часть 2

  Часть первая здесь 

Продолжение часть №2 

5.7. На підставі документів, що підтверджують встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ, виявлення ТЗ, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з обліку в РЕП ДАІ, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами, таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв'язку з незаконним заволодінням, або інформацію про реєстрацію яких несанкціоновано внесено до автоматизованої бази даних АІС "Автомобіль" та (або) Єдиного державного реєстру Державтоінспекції, працівники РЕП ДАІ оформляють в установленому порядку необхідні документи, скасовують державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку ТЗ і передають усі відповідні документи до органів внутрішніх справ для подальшого проведення перевірки. Якщо виявлено факт підроблення митних документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються до митних органів, у зоні діяльності яких проживають особи, за якими зареєстровані відповідні транспортні засоби.

     5.7.1. У разі затримання, ТЗ доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку для тимчасового зберігання ТЗ, затриманих підрозділами Державтоінспекції відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Власнику ТЗ або уповноваженій ним особі видаються копія протоколу про вилучення документів та копія протоколу про огляд і затримання ТЗ.

     5.7.2. Про скасування державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку ТЗ до автоматизованої бази даних АІС "Автомобіль" та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції вноситься запис: "Скасування реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку ТЗ", а також вноситься запис про підстави такого скасування.

     5.7.3. Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) таких ТЗ та номерні знаки вилучаються. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) анулюється способом, що не дозволяє його повторного використання, і долучається до матеріалів про скасування державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку ТЗ, а номерні знаки знищуються в установленому порядку.

     5.7.4. У разі неможливості вилучення номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) інформація про їх розшук вноситься працівниками РЕП ДАІ до бази даних АІС "Номерний знак" та АІС "Документ".

      5.8. У разі втрати (викрадення) свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), копії реєстраційної картки до свідоцтва про реєстрацію ТЗ на пластиковій основі після зняття ТЗ з обліку за письмовим зверненням власника ТЗ або уповноваженої ним особи РЕП ДАІ за місцем зняття ТЗ з обліку видається копія реєстраційної картки з відміткою про зняття цього ТЗ з обліку, яка підписується уповноваженою посадовою особою з відтиском печатки РЕП ДАІ. Попередньо до бази даних АІС "Документ" вноситься інформація про втрату свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), про що на заяві виконується відповідний запис, який підписується уповноваженою посадовою особою, із зазначенням дати та часу внесення інформації до бази даних АІС. Облік виданих копій реєстраційних карток ведеться в окремій книзі обліку, а факт отримання копії реєстраційної картки підтверджується підписом у ній власника ТЗ (уповноваженої особи).

      5.9. У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку ТЗ проводиться після отримання нового свідоцтва про реєстрацію відповідно до вимог пункту 4.3 глави 4 цієї Інструкції.

     У разі відсутності власника ТЗ видача нового свідоцтва про реєстрацію проводиться на ім'я попереднього власника.

      5.10. Забороняється зняття з обліку ТЗ, стосовно яких є відповідна заява власника, у графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ або наявних базах даних внесені обмеження щодо зняття з обліку, а також за умови наявності обмежень, які передбачені пунктами 15, 40, 41 Порядку.

6. Порядок видачі тимчасових реєстраційних талонів на транспортні засоби

  6.1. Видача тимчасових реєстраційних талонів на ТЗ проводиться працівниками РЕП ДАІ відповідно до вимог пунктів 16, 20, 30 Порядку.
При видачі тимчасового реєстраційного талона здійснюються дії, передбачені пунктами 3.1-3.9, 3.11, 3.17, 3.18 глави 3 цієї Інструкції.
При видачі тимчасового реєстраційного талона на право керування проводиться тільки огляд ТЗ працівником РЕП ДАІ. Дослідження ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ фахівцем експертної служби МВС або іншим експертом, що має свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесений до Реєстру атестованих судових експертів, з видачею відповідного висновку проводиться за письмовим направленням посадової особи РЕП ДАІ при встановленні ним явних ознак зміни, знищення або фальсифікації ідентифікаційних номерів.

6.2. За письмовою заявою власника ТЗ - фізичної особи, зразок якої наведено в додатку 14 до цієї Інструкції, про надання права керування цим ТЗ іншій фізичній особі (за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу власника та цю особу) працівниками РЕП ДАІ оформляється та видається тимчасовий реєстраційний талон на термін, зазначений у заяві. При цьому в графі "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до ______ 20__ року за наявності свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) серії ___ N ________". Заява подається власником ТЗ особисто або уповноваженою ним особою.
До реєстраційних матеріалів долучається копія паспорта або документа, що його замінює, особи, якій надається право керування.
За письмовою заявою власника ТЗ працівниками РЕП ДАІ може бути проведено скасування видачі такого талона.
Про скасування видачі тимчасового реєстраційного талона на заяві власника ТЗ робиться запис: "Скасування видачі тимчасового реєстраційного талона". Аналогічні записи вносяться також до наявної автоматизованої бази даних АІС "Автомобіль" та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.
  
Тимчасовий реєстраційний талон анулюється способом, що не дозволяє його повторного використання, і долучається до матеріалів про скасування.
Якщо тимчасовий реєстраційний талон втрачений, скасування його видачі працівниками РЕП ДАІ проводиться після внесення відповідної інформації до бази даних АІС "Документ".
  6.3. Якщо власник ТЗ передав у встановленому порядку право  користування і (або) розпорядження ТЗ іншій фізичній або юридичній особі (особам), то їм за письмовою заявою (додатки 1 і 2), поданою  ними особисто або уповноваженим представником (за винятком випадків, коли в РЕП ДАІ наявна інформація про анулювання таких  повноважень), працівниками РЕП ДАІ оформляється і видається тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа, який  підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ. При цьому в графі "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до _____ 20__ року за наявності свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) серії ___ N ___________".

Копія документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ, долучається працівниками РЕП ДАІ до матеріалів видачі тимчасового реєстраційного талона.

6.4. Видача тимчасових реєстраційних талонів, що передбачена пунктами 6.2 та 6.3 глави 6 цієї Інструкції, може здійснюватися як за місцем реєстрації ТЗ, так і за місцем постійного або тимчасового проживання фізичних осіб та місцезнаходженням чи місцем стоянки ТЗ юридичних осіб, яким видаються тимчасові реєстраційні талони.

6.5. У випадку, коли встановлено, що раніше зареєстрований на території України ТЗ розшукується правоохоронними органами іноземних держав, РЕП ДАІ видається тимчасовий реєстраційний талон з обов'язковим зазначенням терміну дії - на 1 рік. При цьому вилучається свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт), а до графи "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки".
Працівники РЕП ДАІ вилучають документи, подані для реєстрації ТЗ, оформляють відповідні документи про цей факт та передають усі матеріали до територіального органу внутрішніх справ для проведення перевірки. Після проведення органом внутрішніх справ розслідування за зазначеним фактом (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку через підрозділи Укрбюро Інтерполу) на підставі постанови органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи та матеріалів перевірки здійснюється заміна тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво про реєстрацію ТЗ, до графи "Особливі відмітки" якого вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку дозволено". При цьому здійснюються дії, передбачені пунктами 3.1-3.9, 3.11, 3.17, 3.18 глави 3 цієї Інструкції.

6.6. У разі втрати (викрадення) тимчасового реєстраційного талона, виданого відповідно до вимог пункту 6.5 глави 6 цієї Інструкції, за письмовою заявою власника ТЗ або уповноваженої ним особи (додатки 1 і 2), замість нього працівниками РЕП видається новий тимчасовий реєстраційний талон на термін, який був зазначений у втраченому (викраденому) тимчасовому реєстраційному талоні.
При цьому виконуються дії, передбачені пунктами 3.1-3.11, 3.13-3.18 глави 3 цієї Інструкції.
Попередньо до бази даних АІС "Документ" вноситься інформація про втрату (викрадення) тимчасового реєстраційного талона.
Утрачені тимчасові реєстраційні талони, які надійшли до РЕП ДАІ після видачі власнику нового тимчасового реєстраційного талона, знищуються в установленому порядку та вносяться корективи до бази даних АІС "Документ".

6.7. У разі втрати (викрадення) тимчасового реєстраційного талона, виданого відповідно до вимог пунктів 6.2 та 6.3 глави 6 цієї Інструкції, замість нього працівниками РЕП видається новий тимчасовий реєстраційний талон відповідно до вимог цих пунктів.
При цьому виконуються дії, передбачені пунктами 3.1-3.11, 3.13-3.18 глави 3 цієї Інструкції.
Попередньо до бази даних АІС "Документ" вноситься інформація про втрату (викрадення) тимчасового реєстраційного талона.
Втрачені тимчасові реєстраційні талони, які надійшли до РЕП ДАІ після видачі нового тимчасового реєстраційного талона, знищуються відповідно до вимог пункту 10.9 глави 10 цієї Інструкції та вносяться корективи до бази даних АІС "Документ".

6.8. Факт отримання власником ТЗ або уповноваженою ним особою тимчасового реєстраційного талона підтверджується їх підписами в книзі обліку видачі тимчасових реєстраційних талонів (додаток 15) або в заяві, зразки яких наведено в додатках 1, 2 до цієї Інструкції, при автоматизованому процесі проведення реєстрації (перереєстрації).

7. Порядок оформлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів

7.1. Заповнення бланків свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів без використання комп'ютерної техніки не допускається.

7.2. Якщо при оформленні свідоцтва про реєстрацію ТЗ виділеного поля недостатньо, дозволяється використовувати загальноприйняті скорочення реквізитів. За відсутності реквізитів поле залишається вільним.

7.3. Реквізити "Прізвище або організація", "Ім'я та по батькові" заповнюються літерами українського і дублюються літерами латинського алфавітів.

7.4. У Графі "Реєстраційний N" зазначається виданий номерний знак.

7.5. Графи "Марка", "Модель", "Номер шасі (кузова, рами)", "Об'єм двигуна", "Тип пального", "Кількість сидячих місць з місцем водія", "Кількість стоячих місць" заповнюються згідно з документами, які є підставою для реєстрації, перереєстрації ТЗ.

  7.6. У графі "Рік випуску" зазначається рік виготовлення ТЗ. Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється згідно з Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженою наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11.2003 N 142/5/2092, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за N 1074/8395 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 N 1335/5/1159).
За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік), яка зазначається в документах підприємства - виробника.
Якщо календарну дату виготовлення визначити неможливо, то за основу приймається модельний рік виготовлення, визначений за його ідентифікаційним номером з урахуванням календарної дати першої реєстрації ТЗ (день, місяць, рік). Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні (зокрема, який ввозиться на митну територію України), є дата, що зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію), наприклад, у паспорті німецького зразка, або дата видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію). У разі відсутності даних про календарну дату першої реєстрації або виникнення сумнівів щодо її достовірності, коли встановлений модельний рік виготовлення ТЗ збігається з роком початку його експлуатації, під час оцінки за дату виготовлення приймається 1 січня встановленого модельного року.
Якщо встановлений модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, і перевищує його, під час оцінки за дату виготовлення приймається 1 липня зазначеного в реєстраційних документах року.
Визначення року виготовлення ТЗ за датою виготовлення його окремих складових частин неприпустимо у зв'язку з можливістю їхньої заміни під час експлуатації або можливого значного проміжку в часі з моменту їх виготовлення до моменту складання з них ТЗ. Указані дати можуть мати інформативний характер тільки в усій своїй сукупності.

7.7. У графі "Колір" зазначається основний колір ТЗ згідно з класифікатором кольорів.

7.8. У графі "Тип ТЗ" зазначається тип ТЗ згідно з класифікатором типів ТЗ та відповідно до вимог державних стандартів України.

7.9. У графі "Повна маса" вказується максимально дозволена маса ТЗ у кілограмах (береться з технічної документації).

7.10. У графі "Маса без навантаження" вказується маса спорядженого ТЗ в кілограмах (береться з технічної документації).

7.11. У графі "Особливі відмітки" вказуються відомості про документи, на підставі яких зареєстровані (перереєстровані) ТЗ, робляться службові відмітки, у тому числі: дозволений знак "Інвалід", символи індивідуального номерного знака, розпізнавальні написи, обмеження тощо.

7.12. Графи "Прізвище або організація", "Ім'я", "По батькові", "Адреса", "Регіон", "Район", "Населений пункт", "Вулиця, будинок, квартира", заповнюються згідно з документами, які є підставою для реєстрації ТЗ.

7.13. У графу "Власність" вноситься запис "власник" або "не є власником" відповідно до документів, які є підставою для реєстрації ТЗ.

7.14. У графу "Виданий" (для тимчасових реєстраційних талонів та паперових свідоцтв про реєстрацію ТЗ) вноситься назва РЕП ДАІ.

7.15. У графі "Дійсний до" (для тимчасових реєстраційних талонів) вказується дата, до якої дозволяється використовувати ТЗ, із зазначенням числа, місяця та року.

7.16. У графі "Начальник РЕП ДАІ" (для тимчасових реєстраційних талонів та паперових свідоцтв про реєстрацію ТЗ) ставляться підпис посадової особи і печатка РЕП ДАІ.

7.17. У графі "Дата реєстрації" вказується дата проведення реєстрації із зазначенням числа, місяця та року.

7.18. У свідоцтвах про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонах ідентифікаційний номер двигуна не зазначається, але заноситься до Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.

8. Порядок оформлення реєстраційних документів
на транспортні засоби для поїздки за кордон

До поїздки за кордон допускаються ТЗ, на які видано свідоцтво про реєстрацію ТЗ та номерні знаки, що відповідають вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух ( 995_041 ).
При видачі свідоцтв про реєстрацію ТЗ для поїздки за кордон здійснюються дії, передбачені пунктами 3.1-3.3, 3.5-3.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.18 глави 3 цієї Інструкції.
Якщо номерні знаки ТЗ не відповідають вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух ( 995_041 ), проводиться їх заміна на номерні знаки, серія яких складається з літер латинського алфавіту.
  8.1. Для поїздки за кордон за письмовою заявою фізичних або  юридичних осіб, яким власник ТЗ у встановленому порядку надав право користування і (або) розпорядження ТЗ, працівниками РЕП ДАІ за місцем реєстрації ТЗ видається свідоцтво про реєстрацію ТЗ на термін, визначений у заяві, але який не перебільшує термін дії документів, що надають право користування і (або) розпорядження ТЗ. При цьому в графі "Особливі відмітки" робиться запис: "Видано для участі в міжнародному русі. Дійсне до ___________ року".

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, оформлене на ім'я власника, номерні знаки (у разі їх обміну) та документи, що підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ, вилучаються та зберігаються в РЕП ДАІ.

8.2. Видане для поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію ТЗ підлягає поверненню в РЕП ДАІ, який його видав, після повернення з-за кордону або закінчення терміну його дії. Після повернення вказаного свідоцтва про реєстрацію ТЗ власнику або уповноваженій особі повертаються раніше вилучені свідоцтво про реєстрацію ТЗ, доручення та номерні знаки (якщо вони обмінювалися). Власнику ТЗ у разі невідповідності номерних знаків вимогам державних стандартів України за його заявою проводиться заміна номерних знаків старого зразка на нові з оформленням нового свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

8.3. Облік свідоцтв про реєстрацію ТЗ та номерних знаків, виданих для поїздки за кордон, ведеться в окремій книзі обліку видачі свідоцтв про реєстрацію ТЗ для поїздки за кордон (додаток 16).

8.4. У разі втрати (викрадення) свідоцтва про реєстрацію ТЗ, виданого для поїздки за кордон, посадовими особами РЕП ДАІ виконуються дії, передбачені пунктом 4.3 глави 4 цієї Інструкції.

9. Особливості проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, оформлення реєстраційних документів та видачі номерних знаків

9.1. У свідоцтвах про реєстрацію ТЗ оперативних і спеціальних служб, обладнаних спеціальними світловими і (або) звуковими сигнальними пристроями відповідно до вимог державних стандартів України в графу "Тип транспортного засобу" вноситься запис: "Спеціальний" або "Спеціалізований".

9.2. У свідоцтвах про реєстрацію ТЗ з ручним керуванням, а також ТЗ, що належать інвалідам 1-ї і 2-ї груп, у графу "Особливі відмітки", книги обліку зареєстрованих ТЗ та відповідні бази даних вноситься запис: "Дозволено встановлення знака "Інвалід". При цьому копія документа, який підтверджує групу інвалідності, залучається до матеріалів справи про реєстрацію ТЗ.

9.3. Заборона або обмеження щодо відчуження ТЗ вказуються у графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
Указана інформація заноситься до відповідної бази даних автоматизованої інформаційної системи.
Зміни у відомостях про встановлені обмеження здійснюються на підставі документів, які підтверджують зняття заборон і обмежень, засвідчених у встановленому порядку.

9.4. Реєстрація самостійно сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них ТЗ і мопедів, виготовлених відповідно до обов'язкових вимог норм і стандартів України, здійснюється на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання вузлів, агрегатів із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також висновків ЦБДРтаАС при МВС та інших визначених Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій.
Замкові пристрої для зчеплення причепа та автомобіля мають бути заводського виготовлення і відповідати вимогам державного стандарту України.
На самостійно сконструйовані транспортні засоби, на яких відсутні ідентифікаційні номери складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна), наносяться спеціальні індивідуальні номери.

9.5. На зареєстрованих у підрозділах ДАІ ТЗ, ідентифікаційні номери складових частин яких пошкоджені (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) під впливом корозії, знищені (пошкоджені) чи підроблені (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) внаслідок незаконного заволодіння або в разі, коли проведена заміна таких складових частин після дорожньо-транспортної пригоди, здійснюється дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин (у разі встановлення відповідності ідентифікаційного номера таким засобам) згідно з вимогами міжнародних і державних стандартів.
9.5.1. Дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ (далі - ідентифікаційні номери ТЗ) здійснюється в разі:
пошкодження ідентифікаційного номера ТЗ внаслідок впливу корозії на поверхню номерної площадки або при проведенні ремонтних робіт у місці нанесення ідентифікаційного номера;
повернення ТЗ власникові після незаконного заволодіння з пошкодженими ідентифікаційними номерами;
пошкодження номерних складових частин ТЗ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
заміни складової частини з ідентифікаційним номером на безномерну в установленому порядку;
виявлення ідентифікаційного номера ТЗ з ознаками його нанесення із заводськими дефектами;
відсутності нанесення заводом-виробником ідентифікаційного номера (кузова, шасі, рами) ТЗ на невід'ємних металевих складових частинах кузова ТЗ при його виготовленні.
9.5.2. За наявності підстав для дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ надається власником або уповноваженою ним особою на експертне дослідження ідентифікаційних номерів до спеціалізованих експертних установ.
  9.5.3. Експертне дослідження ТЗ проводиться фахівцями експертної служби МВС або експертами інших експертних установ, які мають свідоцтво на право проведення відповідного виду криміналістичних досліджень, а також судовими експертами за постановою органів дізнання, досудового слідства чи суду, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів (у разі необхідності проведення судових експертиз) відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу"  та наказу МВС від 10.11.2005 N 987 "Про затвердження Інструкції про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2005 за N 1424/11704.
9.5.4. За результатами експертного дослідження власнику ТЗ або уповноваженій ним особі експертною установою, яка його проводила, надається відповідний висновок, який повинен містити не менше шести кольорових ілюстрацій - загального вигляду ТЗ та детального вигляду ідентифікаційного номера (номерних позначень) ТЗ.
9.5.5. Якщо за результатами експертного дослідження встановлено повний зміст первинного (заводського) ідентифікаційного номера ТЗ, а також ознаки його нанесення в умовах підприємства - виробника, власник ТЗ або уповноважена ним особа звертається до Департаменту ДАІ МВС щодо можливості дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ.
9.5.6. За результатами розгляду поданих матеріалів працівниками Департаменту ДАІ МВС складається аргументований висновок, який затверджується керівництвом Департаменту ДАІ МВС, щодо дублювання ідентифікаційного номера ТЗ або надається письмова обґрунтована відмова в проведенні такого дублювання.
9.5.7. ТЗ з висновком Департаменту ДАІ МВС, відповідними матеріалами підрозділу внутрішніх справ (довідка про факт незаконного заволодіння та перебування в розшуку ТЗ, довідка про дорожньо-транспортну пригоду тощо) надається до Науково-дослідного Бюро судових експертиз "Сантодор" або іншої визначеної МВС спеціалізованої експертної установи, де після проведення необхідної додаткової перевірки ТЗ та документів, що його супроводжують, на металевих невід'ємних складових частинах ТЗ проводиться дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ.
9.5.8. Про дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ власнику або уповноваженій ним особі видається окрема довідка з фототаблицею місць нанесення дублюючих номерів та їх вигляду. Довідка є невід'ємним додатком до висновку експертного дослідження автомобіля.
9.5.9. Після проведення дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ спеціалізована експертна установа, яка його здійснювала, направляє у встановленому порядку до Департаменту ДАІ МВС відповідну інформацію.
9.5.10. У десятиденний термін після проведення дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ його власник або уповноважена ним особа відповідно до вимог пункту 4.1 глави 4 цієї Інструкції зобов'язаний провести перереєстрацію ТЗ.
При цьому РЕП ДАІ до графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ чи тимчасового реєстраційного талона ТЗ вноситься запис: "Номер кузова (шасі, рами, двигуна) продубльовано". Відповідна інформація вноситься також до бази даних АІС "Автомобіль" та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.

  9.6. Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2000 N 1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників" (із змінами) власник транспортного засобу або уповноважена ним особа може замовити виготовлення індивідуального номерного знака, звернувшись із заявою встановленого зразка до ЦБДРтаАС при МВС.
ТЗ, на який замовляються номерні знаки, що виготовляються за індивідуальним замовленням їх власників, повинен бути зареєстрованим у РЕП ДАІ.

9.7. Після одержання виготовлених індивідуальних номерних знаків та відповідного документа на них власник ТЗ звертається до РЕП ДАІ за місцем реєстрації ТЗ для проведення перереєстрації. При цьому проводяться дії, передбачені пунктом 4.1 глави 4 цієї Інструкції, оформляється нове свідоцтво про реєстрацію ТЗ, у графу "Особливі відмітки" якого заносяться символи індивідуального номерного знака. До справи про видачу свідоцтва про реєстрацію ТЗ долучаються відповідний документ на номерні знаки, що виготовлені за індивідуальним замовленням власника, та попереднє свідоцтво про реєстрацію ТЗ (тимчасовий реєстраційний талон, технічний паспорт).
Дійсність зазначеного документа перевіряється за відповідною автоматизованою базою даних. До матеріалів реєстраційної справи долучаються роздруковані відомості про проведення цієї перевірки.
Працівниками РЕП ДАІ також уносяться корективи до бази даних АІС "Автомобіль" та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.
Індивідуальні номерні знаки можуть бути використані для іншого ТЗ цього самого власника (або за його заявою для ТЗ іншого власника) з обов'язковим оформленням свідоцтва про реєстрацію ТЗ, до якого РЕП ДАІ вноситься відповідна відмітка. Передавання індивідуального номерного знака іншій фізичній чи юридичній особі без належного оформлення в РЕП ДАІ не дозволяється.
При знятті з обліку ТЗ номерні знаки, виготовлені за індивідуальним замовленням, працівниками РЕП ДАІ не вилучаються.

  9.8. Реєстрація (перереєстрація) ТЗ за рішенням суду, що набрало законної сили, проводиться відповідно до вимог пункту 11 Порядку. При цьому власнику ТЗ видається тимчасовий реєстраційний талон з терміном дії до трьох місяців. Працівники РЕП ДАІ відповідно до Закону України "Про міліцію" звертаються із запитом до суду, яким винесено рішення, для встановлення підтвердження наявності цього рішення. Запит підписується безпосередньо начальником РЕП ДАІ або особою, яка виконує його обов'язки, з обов'язковою реєстрацією запиту та відповіді. Свідоцтво про реєстрацію такого ТЗ видається за наявності зазначеного підтвердження суду.

  9.9. Реєстрація ТЗ, отриманих через органи соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, здійснюється на підставі виданих цими установами довідок та інших передбачених Порядком документів.
При цьому до графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ вноситься запис про заборону їх відчуження, передачі у володіння або користування іншим особам, якщо інше не обумовлено у вищевказаній довідці.

  9.10. Перереєстрація ТЗ, які є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) та нотаріально посвідчених: актів приймання-передачі ТЗ за формою згідно з додатком 2 до Порядку, копій рішення товариства про згоду прийняти такі ТЗ, виписки з розділу статуту юридичної особи відносно внесення цих ТЗ до статутного фонду товариства.


  Продолжение часть 3 здесьИсточник: http://vuso.at.ua/
Категория: Регистрация (МРЭО) | Добавил: vuso (13 Февраля 2011) | Автор: Админ W
Просмотров: 6131 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
Raf   (08 Июня 2011 20:34:43)
у отца закончилась доверенность, на мою машину, что лучше (проще) оформить% доверенность или "Тимчасовий реєстраційний талон" ?
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]