[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Обсуждение ПДД

Про організацію діяльності стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції МВС


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 Н А К А З
04.05.2011 N 177

Возобновление деятельности стационарных постов ГАИ УкраинаЗареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2011 р.
за N 626/19364


Про організацію діяльності стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби
Державної автомобільної інспекції МВС

      Відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 "Про Правила дорожнього руху" та з метою вдосконалення організації несення служби нарядами дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, активізації боротьби зі злочинністю на автотранспорті, а також надання допомоги учасникам дорожнього руху Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити:
      1.1. Положення про стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення), що додається.
      1.2. Дислокацію стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, що додається.
      1.3. Схему розміщення системи фото-, відеонагляду та організації дорожнього руху біля стаціонарного поста дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Схема), що додається.
      2. Управлінню Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (Лозовий В.М.), начальникам головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС):
      2.1. У термін до 10.06.2011 привести стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДПС ДАІ) у відповідність до Схеми, при цьому забезпечити їх укомплектування службовою документацією, службово-довідковими матеріалами, спеціальною технікою та відповідними засобами.
     Будівлі стаціонарних постів відремонтувати та забезпечити розміщення на них символіки Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України та світловідбивних елементів з написом: "Пост дорожньо-патрульної служби".
      2.2. У межах компетенції ужити заходів щодо обладнання в безпосередній близькості до стаціонарних постів ДПС ДАІ майданчиків для паркування транспортних засобів та відпочинку водіїв.
      2.3. Організувати несення служби на стаціонарних постах ДПС ДАІ за рахунок наявної штатної чисельності підрозділів ДПС ДАІ з обслуговування доріг державного значення.
      3. Скасувати наказ МВС від 19.01.2011 N 22 "Про організацію діяльності стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС".
      4. Управління Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (Лозовий В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
      5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
      6. Цей наказ надіслати за належністю.
      7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
 генерал-лейтенант міліції                                                         А.В.Могильов 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
04.05.2011 N 177
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2011 р.
за N 626/19364

ПОЛОЖЕННЯ
про стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

     1. Стаціонарний пост дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України (далі - стаціонарний пост ДПС) - місце несення служби нарядами дорожньо-патрульної служби (далі - ДПС) Державної автомобільної інспекції МВС України (далі - ДАІ МВС України), обладнане спеціальними службовими приміщеннями, оснащене технічними і спеціальними засобами, інженерними та іншими спорудами, а також територія, що закріплена за ним в установленому законодавством порядку.
      2. У своїй діяльності наряди стаціонарного поста ДПС керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС України та цим Положенням.
      3. Основні завдання, організація діяльності, функції, права та обов'язки нарядів стаціонарних постів ДПС визначені пунктами 2-4, 6 та 7 Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, затвердженої наказом МВС України від 27.03.2009 N 111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за N 576/16592 (із змінами).
      4. Під час здійснення своєї діяльності зупинка транспортних засобів нарядами стаціонарних постів ДПС здійснюється на підставах і в порядку, встановлених пунктами 13-14 Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, затвердженої наказом МВС України від 27.03.2009 N 111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за N 576/16592 (із змінами).
      5. До складу наряду стаціонарного поста ДПС призначається не менше двох співробітників ДПС.
      6. Наряди стаціонарних постів ДПС входять до єдиної дислокації органів внутрішніх справ (далі - ОВС) та перебувають у прямому підпорядкуванні керівництва стройових підрозділів ДПС та в оперативному підпорядкуванні чергових частин стройових підрозділів ДПС ДАІ МВС України, територіальних ОВС, управлінь (відділів) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та Управлінні ДАІ МВС України. При цьому забезпечується постійний зв'язок із суміжними територіальними ОВС.
      7. За погодженням з МВС України на стаціонарні пости ДПС у межах своїх повноважень можуть додатково залучатися працівники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для здійснення контролю за пересуванням транспорту і перевезенням вантажів спільно з нарядами стаціонарних постів ДПС.
      8. Під час проведення спеціальних заходів наряди стаціонарних постів ДПС можуть посилюватись за рахунок працівників інших служб ОВС.
      9. Інструктаж і контроль за несенням служби нарядами стаціонарних постів ДПС покладаються на командування відповідних стройових підрозділів ДПС.
      10. Стаціонарні пости ДПС повинні бути забезпечені службовою документацією, спеціальною технікою та засобами згідно з Переліком службової документації, довідкових матеріалів, спеціальної техніки та засобів, що повинні бути на стаціонарному посту ДПС ДАІ МВС (додаток 1).
      11. Інформаційна вивіска стаціонарного поста ДПС ДАІ МВС України виготовляється із застосуванням світловідбивних елементів білими літерами на синьому фоні за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.
      12. Результати роботи зміни стаціонарного поста ДПС оформлюються старшими нарядів і передаються для узагальнення до відповідного стройового підрозділу ОВС.
 
Начальник Управління
 ДАІ МВС України генерал-майор міліції                                                          В.М.Лозовий 

Додаток 1
до Положення про стаціонарні
пости дорожньо-патрульної
служби Державної
автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх
справ України

изменения в приказе (октябрь 2011 года)  здесь!
 
ПЕРЕЛІК
службової документації, службово-довідкових матеріалів, спеціальної техніки та засобів, що повинні бути на стаціонарному посту дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної 
інспекції Міністерства внутрішніх справ України

     1. Службова документація:
     1.1. Нормативно-правові акти з безпеки дорожнього руху, що регламентують діяльність ДАІ МВС України.
     1.2. Схема зв'язку стаціонарного поста ДПС ДАІ МВС України з черговими частинами МВС України, головних управлінь, управлінь, міськрайорганів внутрішніх справ, цивільної оборони, шляховими, комунальними, автотранспортними організаціями, медичними установами, аварійно-рятувальними службами.
     1.3. Перелік серій номерних знаків на автотранспортні засоби, що закріплені за областями і містами.
     1.4. Зошит для записів.
     1.5. Журнал обліку розшукуваних транспортних засобів.
     1.6. Журнал прийняття та здачі зміни на стаціонарному посту ДПС ДАІ МВС України.
     1.7. Журнал перевірки несення служби на стаціонарному посту ДПС ДАІ МВС України.
     1.8. Книга скарг та пропозицій.
     1.9. Опис майна стаціонарного поста ДПС ДАІ МВС України.
     2. Довідкові матеріали:
     2.1. Карта території обслуговування підрозділу ДПС ДАІ МВС України.
     2.2. Довідники адміністративно-територіального поділу України, міських (районних) закладів, підприємств, організацій із зазначенням їх місцезнаходження, телефонів; найменування майданів, вулиць, провулків, селищ з маршрутами громадського транспорту та інші відомості.
     2.3. Карта адміністративно-територіального поділу України.
     2.4. Схема автомобільних доріг.
     3. Спеціальна техніка та засоби:
     3.1. Стаціонарна радіостанція з виносним гучномовцем.
     3.2. Телефонний та факсимільний зв'язок (у тому числі прямий зв'язок із райвідділом, на території обслуговування якого розташований стаціонарний пост ДПС ДАІ МВС України).
     3.3. Комп'ютер з доступом телекомунікаційними каналами зв'язку до функціонуючих автоматизованих інформаційно-пошукових баз даних ДАІ МВС України та електронної пошти.
     3.4. Мобільний апаратно-програмний комплекс, призначений для забезпечення автоматичного контролю за транспортними засобами.
     3.5. Патрульний автомобіль ДПС ДАІ МВС України.
     3.6. Засоби індивідуального захисту особового складу, пожежогасіння, медичної допомоги потерпілим, носилки та плащі-накидки.
     3.7. Генератор автономного освітлення.
     3.8. Комплект освітлювальної апаратури.
     3.9. Засоби примусової зупинки транспортних засобів.
     3.10. Світловідбивні конуси (15 шт.), комплект дорожніх знаків та стрічка для огородження місць дорожньо-транспортних пригод.


 
Додаток 2
до Положення про стаціонарні
пости дорожньо-патрульної
служби Державної
автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх
справ України

СХЕМА
розміщення системи фото-, відеонагляду та організації
дорожнього руху біля стаціонарного поста дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України


 

изменения в приказе (октябрь 2011 года)  здесь!Источник: http://vuso.at.ua/
Категория: Обсуждение ПДД | Добавил: vuso (01 Июня 2011) | Автор: Админ W
Просмотров: 2078 | Комментарии: 1 | Теги: посты ГАИ, оснащение, инструкция, списиок, Приказ № 177 (2011г) | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
vuso   (22 Сентября 2011 14:27:19)
В данный приказ внесены изменения 22.08.2011 года. ознакомиться можно здесь http://vuso.at.ua/publ/prikaz_mvd_619_ot_22_08_2011_goda/8-1-0-162
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]