[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Обсуждение ПДД

Доверенность ...

Доверенность граждаснкое право Украина

Правила выдачи и использования доверенностей регламентируются

статьям 19, 117 Конституции Украины 

статьи 16 Закона Украины " О дорожном движении"

ст. 237-241, 244-250, 1000, 1007, 1187 Гражданского Кодекса Украины


"ІНСТРУКЦІЯ про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"
ЗАТВЕРДЖЕНО - Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р. N 20/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.03.2004р. за N 283/8882 редакція від 15.06.2009 року


 Стаття 247. Строк довіреності 

     1. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений,  вона зберігає чинність до припинення  її дії.

     2. Строк  довіреності,  виданої  в порядку передоручення,  не може перевищувати строку основної довіреності,  на  підставі  якої вона видана.

Глава 68

ДОРУЧЕННЯ

     Стаття 1000. Договір доручення

     1. За    договором   доручення   одна   сторона   (повірений) зобов'язується вчинити від імені  та  за  рахунок  другої  сторони (довірителя)  певні  юридичні дії.  Правочин,  вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.

     2. Договором доручення може бути встановлено  виключне  право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій,  передбачених договором.  У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія,  у межах якої є чинним виключне право повіреного.

     Стаття 1001. Строк договору доручення

     1. Договором доручення може бути визначений  строк,  протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя.

     Стаття 1002. Право повіреного на плату

     1. Повірений  має право на плату за виконання свого обов'язку за договором доручення,  якщо інше не  встановлено  договором  або законом.

     2. Якщо  в  договорі  доручення  не  визначено  розміру плати повіреному  або  порядок  її  виплати,  вона  виплачується   після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги.

     Стаття 1003. Зміст доручення

     1. У  договорі  доручення  або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії,  які належить вчинити повіреному.  Дії,  які належить вчинити повіреному,  мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

 

     Стаття 1004. Виконання доручення

     1. Повірений зобов'язаний вчиняти дії  відповідно  до  змісту даного  йому  доручення.  Повірений  може  відступити  від  змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен повідомити довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.

     2. Повіреному,  який діє як комерційний  представник  (стаття 243 цього Кодексу),  довірителем може бути надано право відступати в інтересах  довірителя  від  змісту  доручення  без  попереднього запиту  про  це.  Комерційний представник повинен в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи  від  його  доручення,

якщо інше не встановлено договором.

     Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення

 

     1. Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто.

     Повірений має  право передати виконання доручення іншій особі (замісникові),  якщо це передбачено договором або  якщо  повірений був  вимушений  до  цього  обставинами,  з метою охорони інтересів довірителя.   Повірений,   який   передав   виконання   доручення замісникові, повинен негайно повідомити про це довірителя. У цьому

разі повірений відповідає лише за вибір замісника.

     2. Довіритель має право у будь-який час відхилити  замісника, якого обрав повірений.

     3. Якщо   замісник   повіреного   був   указаний  у  договорі доручення,  повірений не  відповідає  за  вибір  замісника  та  за вчинені ним дії.

     4. Якщо   договором   доручення   не  передбачена  можливість вчинення   дій   замісником   повіреного   або   така   можливість передбачена,  але  замісник  у  договорі  не  вказаний,  повірений відповідає за вибір замісника.

     Стаття 1006. Обов'язки повіреного

     1. Повірений зобов'язаний:

     1) повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості  про хід виконання його доручення;

     2) після  виконання  доручення або в разі припинення договору доручення  до  його  виконання  негайно   повернути   довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи,  якщо це вимагається за  умовами договору та характером доручення;

     3) негайно  передати  довірителеві  все  одержане у зв'язку з виконанням доручення.

 

     Стаття 1007. Обов'язки довірителя

     1. Довіритель зобов'язаний видати повіреному  довіреність  на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

     2. Довіритель   зобов'язаний,   якщо   інше   не  встановлено договором:

     1) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

     2) відшкодувати  повіреному  витрати,  пов'язані з виконанням доручення.

     3. Довіритель зобов'язаний негайно  прийняти  від  повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення.

     4. Довіритель  зобов'язаний виплатити повіреному плату,  якщо вона йому належить.

 

     Стаття 1008. Припинення договору доручення

     1. Договір  доручення  припиняється  на  загальних  підставах припинення договору, а також у разі:

     1) відмови довірителя або повіреного від договору;

     2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім;

     3) смерті довірителя або повіреного.

     2. Довіритель  або  повірений  мають  право  відмовитися  від договору  доручення у будь-який час.  Відмова від права на відмову від договору доручення є нікчемною.

     3. Якщо  повірений   діє   як   підприємець,   сторона,   яка відмовляється  від  договору,  має  повідомити  другу  сторону про відмову  від  договору  не  пізніш  як  за  один  місяць  до  його припинення, якщо триваліший строк не встановлений договором.

     У разі   припинення   юридичної   особи,  яка  є  комерційним представником,  довіритель  має  право  відмовитися  від  договору доручення без попереднього повідомлення про це повіреному.

     Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення

     1. Якщо  договір  доручення припинений до того,  як доручення було повністю виконане повіреним,  довіритель повинен відшкодувати повіреному  витрати,  пов'язані  з  виконанням  доручення,  а якщо повіреному належить плата - також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі.  Це положення не застосовується до виконання

повіреним  доручення  після  того,  як  він  довідався   або   міг довідатися про припинення договору доручення.

     2. Відмова  довірителя  від договору доручення не є підставою для  відшкодування  збитків,   завданих   повіреному   припиненням договору, крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв як комерційний представник.

     3. Відмова повіреного від договору доручення не  є  підставою для   відшкодування  збитків,  завданих  довірителеві  припиненням договору,  крім випадку відмови повіреного від договору  за  таких умов,  коли  довіритель  позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси,  а також відмови від договору,  за  яким  повірений

діяв як комерційний представник.

     Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи - повіреного

     1. У  разі  смерті   повіреного   його   спадкоємці   повинні повідомити  довірителя  про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема зберегти його речі, документи та передати їх довірителеві.

     2. У  разі ліквідації юридичної особи - повіреного ліквідатор повинен повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів,  необхідних для охорони майна довірителя,  зберегти його речі, документи та передати довірителеві.Источник: http://vuso.at.ua/
Категория: Обсуждение ПДД | Добавил: vuso (19 Февраля 2010) | Автор: Админ W
Просмотров: 5893 | Комментарии: 6 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 6
Алексей   (18 Августа 2011 23:52:12)
Доброе время суток. Подскажите могу ли я управлять транспортным средством если на меня нет довериности?но в страховку я в писан.машина в кредите!
Андрей   (29 Мая 2011 00:12:45)
Доброе время суток, ну подскажите пож хочу застраховать свой автомобиль, автомобиль приобрел по генеральной доверенности переоформлять пока не собираюсь но перестраховаться надо (КАСКО), пришел в страховую компанию они мне сказали что застраховаться можно но выплаты я не получу т.к. я не являюсь владельцем автомобиля, возникает тогда куча вопросов : 1) для чего оформляется генеральная доверенность, 2) могу ли я застраховать автомобиль если я его приобрел по генеральной доверенности и какие гарантии я получу (віплаті будут)
Владимир   (19 Марта 2011 00:33:06)
Как лучше поступить, чтобы было правильно и дешевле? Отец хочет отдать мне машину. Он живет в Луганской области (ему 83 года), а я в Донецкой.
Наталия   (17 Января 2011 21:28:59)
У меня вопрос. Купила авто и оформила доверенность.По истечению владелец написал новую но в доверенности написан его новый адрес так как он уехал жыть к дочке.Но автомобиль стоит на учете по его предыдущему адресу.В доверенности указано что я имею право вождения но сотрудники ГАИ говорят что нужен ВТ либо по доверенности я управлять автомобилем не имею права.Правы ли они и что мне делать если меня опять остановят?
gari-magistr   (23 Апреля 2010 13:42:58)
Добрый день. Подскажите пожалуста как мне быть, хочу переоформить авто на себя , сейчас управляю по ген. доверености. Можно или нет так поступить. И сколько это примерно будет стоить, спосибо
Штирлиц   (20 Апреля 2010 16:37:17)
Замечательный сайт и отличные специалисты-консультанты, жаль, что дублирования на русском языке нет офф. документов cry
Возвращаясь к правилам оформления доверенности и острых моментов с правом пользования авто по ней. Разумеется, всем нам хочется сэкономить копеечку,но, к сожалению, зачастую получается, что скупой платит дважды!
Хочу приобрести недорогой автомобиль для жены, т.к. через год-два (при хорошем стечении обстоятельств и фин. раскладов) его планирую поменять, - раздумываю, может оформить его по ген. доверенности? (сейчас вроде бы термин генеральная правда отменили? smile
Но....
поступила информация из недостоверных источников, что при наступлении страхового случая (ДТП), - заявление на возмещение убытков должен писать ИСТИННЫЙ владелец автомобиля, а не лицо, управлявшее им, пусть и по ген. доверенности. В тоже время, сегодня общался со страховщиками, они уверяют, что если страховка (автогражданка) будет оформлена по 1 типу, то любое лицо, управляющее автомобилем на законных основаниях, будет иметь право на возмещение убытков.... Хм... пишу и прихожу к определенным мыслям... Во-первых, разумеется страховщики сейчас заинтересованы выписать мне полис всеми правдами и неправдами, лишь бы получить денег. Во-вторых, возможно страховая компания и выступит ответчиком перед 3-ми лицами, в случае моей вины, НО может для восстребования возмещения убытков при вине других участников движения мне будет необходимо предоставить заявление от Истинного владельца, проходящего по техпаспорту???
В общем, колеблюсь я перед выбором. Возможно, Вы приблизительно скажете мне сумму переоформления: автомобиль 99 года, двигатель объемом 1 литр, оценочная стоимость наверно будет около 4-5 тыс. у.е. (Хюндай Атос). Напрягает, что сразу за перегегистрацией владельца, необходимо будет заново проходить техосмотр и оформлять страховку, получать сначала временный техталон, а затем постоянный, - опять же время, деньги, нервы....
Благодарюю за внимание smile
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]