[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » 2012 » Март » 2 » Изменения в порядке регистрации автомобилей 2012 год, Украина
18:26:07
Изменения в порядке регистрации автомобилей 2012 год, Украина
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2012 р. № 87ЗМІНИ, що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів


1. У пункті 8:
у першому реченні абзацу першого слова "оцінку їх вартості (проводиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку в порядку, встановленому МВС, Мін’юстом, Мінпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна, і має відповідні документи),” виключити;
абзац восьмий після слів "вантажна митна декларація” доповнити словами "на паперовому носії або електронна вантажна митна декларація,”;
доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
"У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України, за електронною вантажною митною декларацією така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам МВС.”.
У зв’язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п’ятнадцятим.

2. Абзац п’ятий пункту 11 виключити.
Текст исключенного абзаца - До документів, що необхідні для проведення державної реєстрації конфіскованих транспортних засобів або транспортних засобів, право власності на які встановлено за рішенням суду, або таких, що визнані в установленому порядку безхазяйними, або які за правом спадкування перейшли у власність держави або подаровані державі власниками, також подається висновок щодо результатів перевірки технічного стану транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС або іншого підприємства, установи та організації, визначеної Кабінетом Міністрів України, та документ про оцінку його вартості, виданий відповідно до пункту 8 цього Порядку.

3. В абзаці першому пункту 15:
перше речення після слів "підлягають огляду та дослідженню” доповнити словами "(крім дослідження нових транспортних засобів, які не були зареєстровані підрозділами Державтоінспекції та уповноваженим органом держави - експортера транспортного засобу)”;

друге речення замінити реченнями такого змісту: "Огляд проводиться уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортних засобів, а дослідження - фахівцями експертної служби МВС, а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи - судовими експертами державних спеціалізованих установ, іншими експертами, які атестовані з відповідного виду експертної діяльності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів. Кошти за проведення фахівцями експертної служби МВС та судовими експертами державних спеціалізованих установ досліджень транспортних засобів зараховуються в установленому порядку до державного бюджету.”.

4. У другому реченні пункту 17 слово "Мінтрансзв’язку” замінити словом "Мінінфраструктури”.

5. Пункт 20 виключити.
тест исключенного пункта - До одержання підтвердження, передбаченого пунктом 19 цього Порядку, з місця попередньої державної реєстрації власникам транспортних засобів видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий реєстраційний талон

6. Пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною вантажною митною декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, державна реєстрація таких транспортних засобів і складових частин здійснюється на підставі зазначеної вантажної митної декларації, отриманої органами МВС від Держмитслужби за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та розміщеної в автоматизованій інформаційній системі "Митний документ”.”.

7. У пункті 29:

в абзаці першому слова "з відміткою про зняття їх з обліку” виключити;

абзац другий виключити.
тескт удаленного абзаца - Для державної реєстрації транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України тимчасово, у разі переселення громадян на постійне місце проживання, як спадщина за законом, що відкрита за її межами на користь резидента, обов'язковим також є подання до підрозділів Державтоінспекції довідки з посольства (консульства) відповідної країни про проживання власників у цій країні та про дійсність реєстраційних або прирівняних до них документів країн вивезення транспортних засобів.

8. Пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, що встановлюються митними органами.”.
Предыдущая версия пункта - 30. На період до одержання підрозділами Державтоінспекції інформації про митне оформлення транспортних засобів власникові видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий реєстраційний талон. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, які встановлюються митними органами.
9. В абзаці першому пункту 33 слова "їх власників,” виключити.

10. В абзаці третьому пункту 37 слова і цифри "видане згідно з пунктом 22 цього Порядку” замінити словами "видане державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект” або Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС”.

11. У пункті 42:

в абзаці першому слова "в межах України” виключити;

абзац восьмий після слів "нового свідоцтва про реєстрацію” доповнити словами ", крім випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину”.

12. Абзац третій пункту 45 виключити.
тескт исключенного абзаца - Зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з їх вибракуванням проводиться також у разі непредставлення транспортних засобів на державний технічний огляд протягом п'яти і більше років або встановлення факту їх знаходження в розукомплектованому та непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти їх власників у встановленому МВС порядку.

13. В абзаці першому пункту 51:

перше речення після слів "на підставі” доповнити словами "заяви власника транспортного засобу або”;

 друге речення після слів "на період поїздки” доповнити словами "за їх бажанням”.

13.02.2012  Прийняття
18.02.2012  Набрання чинності
Категория: ПДД, штрафы, регистрация... | Просмотров: 1304 | Добавил: vuso | Теги: Украина, транспортных средств, порядок регситрации, Регистрация, 2012